Yasal Koşullar

www.kurtuluskapisi.com web sitesinin mülkiyeti,Kurtuluş Kapısı’na aittir.

Kurtuluş Kapısı’nın sunucuları, IP adresinizi esas alarak sitemizi ziyaret için kullandığınız bilgisayarı veya başka cihazı tanımlar. Kişisel bilgilerinizin dışındaki “domain name”, “e-mail adresi” gibi bilgilerinizi depolar.

Bayilerimiz, tüketiciler ve web sitemizi ziyaret eden diğer kişilerle ilgili her türlü bilginin gizliliği, Kurtuluş Kapısı için son derecede önemlidir. Bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Kurtuluş Kapısı web sitesinde Ehli Sünnet Ve’l Cemaat itikadında islam dini ile ilgili çeşitli bilgileri sunarak ve bu bilgileri güncelleyerek faydalar sağlamanız amaçlanmaktadır.

Web sitemizdeki bilgi ve materyallerin olduğu gibi aktarıldığını, web sitemizin veya yönlendirilen sitelerin kullanılması, metin, grafik, resim, vs. materyallerin indirilmesi sırasında, saldırılara/virüslere karşı gerekli bütün önlemlerin alınması gerektiği, bu gerekliliğe uyulmadığı takdirde Kurtuluş Kapısı ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağı konusunda sizleri önemle uyarmaktayız.

Yasa ve diğer mevzuat hükümleri, web sitemizi ziyaretinizde, sitemizdeki bilgilere erişim ile sınırlı haklar vermektedir.

Sitemizde bulunan ve fikri ve sınai haklar konusu olan, marka, logo, amblem, vs. bilgi ve materyalleri izinsiz kullananlara, yetkili merciler tarafından hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Web sitemize gönderilen bütün bilgi, yazışma, vs. Kurtuluş Kapısı ve diğer ziyaretçiler tarafından kullanılabilecektir.