Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

0

Tuvaletten (Heladan) Çıkarken Okunacak Duanın Arapçası

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Tuvaletten (Heladan) Çıkarken Okunacak Duanın Türkçe Manası

“Allah’ım, mağfiretini isterim. Bütün hamdler, benden eziyet veren şeyi gideren ve bana sıhhat ve afiyet veren Allah’ü Teala’ya mahsustur.”

Tuvalete Girerken Okunacak Dualar

  • Enes’den (Radıyallahu Anh) sabit olmuştur ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Helaya gireceği zaman şöyle söylerdi:“Allâhümme innî eûzü bike minelhubsi ve’1-habâisi” (Allah’ım! Şeytandan ve zararlı şeylerden sana sığınırım).”(1)
  • Buharı ve Müslim’in Sahihlerinden başka yerde, (yukarda geçen hadîs) şöyle rivayet edilmiştir:“Bismillâhi alîâhümme innî eûzü bike mine’Uhubsi ve’1-habâisi’.’(Bismillah, Allah’ım, Şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığı-nınm).”(2)
  • Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:“İnsan helaya girdiği zaman, cinlerin gözleri ile insanoğullanmn avret yerleri arasında perde: BİSMİLLAH, demektir.”(3)

Bu hadîsi Tirmizî rivayet etmiştir ve demiştir ki, bunun isnadı kuvvetli değildir. Biz daha önce kitabımızın önsözünde faziletle ilgili işlerde zayıf hadîslerle amel etmenin caiz olduğunu söylemiştik

Alimlerimiz de demişlerdir ki, insan ister binalar içinde bulunsun, is­ter açık sahrada olsun, bu zikri yapmak müstahabdır. Yine alimlerimiz (Allah onlara rahmet etsin) demişlerdir ki, önce: “BİSMİLLAH” sonra:“‘Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’1-habâisi” demek müstahabdır.

  • İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, helaya girerken şöyle derdi :“Alîâhümme innî eûzü bike minerricsi’nnecisi, el habîsi’l-muhbisi, eşşeytânirracîmi.”(Allah’ım, ben pisleten pislikten, zarar verenin /uranından, kovulmuş olan şeytandan Sana sığınırın).”(4)

 

Tuvaletteyken Konuşmak Zikir Etmek Yasaklanmıştır

Tuvalette bulunan bir kimsenin konuşması yahut da herhangi bir şekilde zikirde bulunması mekruhtur. Buradaki tuvaletin konumu önemli değildir. Yani kişi isterse kapalı bir tuvalette olsun isterse de açık bir alanda hacetini gideriyor olsun konuşamaz. Ancak zaruret halinde gerekli miktarda konuşabilir. Hatta bir kimse tuvalette iken aksırırsa Allah’a hamd getirmez, hamd ettiğini duyan bir kimse de “Yerhamükallah” diye karşılık vermez, içeride bulunan kişi selam almaz, ezanı okuyan müezzine icabet etmez (yani sözlerini tekrarlamaz). Tüm bu durumlar direk haram değildir lakin tenzihen mekruhtur.

 

  • İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem idrarını yaparken ona bir adam tesadüf etti de selâm verdi. Peygamber onun selâmına mukabe­le etmedi.”(5)
  • Muhacir b.Kunfüz’den (Radiyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem idrarını yaparken yanına var­mış oldum da ona selâm verdim, abdest alıncaya kadar benim selâmıma mukabele etmedi. Sonra benden özür dileyerek şöyle buyurdu:O durumda Allah’ın adını anmayı hoş görmedim, ancak taharet veya temizlik halinde söylenmesini istedim, “(6)

 


1)Buhârî. Müslim.
2)Tirmizî. Ebû Dâvud. Nesâî.
3)Tirmizî.
4)Ibn-i Sünnî. İbn-i Mâce.
5)Müslim. Nesâî.
6)Ebû Dâvud. Nesâî. İbn-i Mâce. Sahih isnadlarla rivayet etmişlerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *