Tesettür İle İlgili Ayet ve Hadisler

0

Allah (c.c),  Hz. Âdem’den itibaren insanların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Tesettüre uymamanın çirkin bir şey olduğunu şöyle açıklamaktadır: “Ey Âdemoğulları! Şeytan,  ana-babanızı,  ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları,  sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları,  inanmayanların dostları kıldık.[1]

Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi,  süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi… İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.[2]

Allah (c.c.)’ın rızasını kazanmak için ibadet eden Müslümana,  ibadet esnasında da tesettürüne dikkat etmesi emredilmiştir: “Ey        Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yiyin,  için,  fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”[3]

Yine Allah (c.c.)’ın rızasını kazanmak için kadın erkek herkesin gizli yerlerini örtmeleri emredilmiştir: “… Irzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar,  Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”[4]

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar,  ırzlarını korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere,  ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üstüne (kadar) örtsünler. Kocaları,  babaları,  kendi oğulları,  kocalarının oğulları,  erkek kardeşleri,  erkek kardeşlerinin oğulları,  kız kardeşlerinin oğulları,  kendi kadınları (mü’min kadınlar),  ellerinin altında bulunanlar (köleleri),  erkeklerden,  ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler,  yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey mü’minler! Hep birden Allah’a Tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.[5]

Ey Peygamber! Hanımlarına,  kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıklarında) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur.  Allah bağışlayandır, esirgeyendir.[6]

Tesettürün dayandığı hadislerden bazıları ise şunlardır. Rasulullah (s.a.v.) tesettürle ilgili olarak nazil olan âyetlerin anlamları üzerinde durmuş ve bunun tatbik edilmesi için gerekli ölçüleri ortaya koymuştur.

Esma bintu Ebi Bekir (r.a.),  üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasulullah (s.a.v.)’ın yanına girmişti. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) yüzünü ondan çevirdi ve şöyle dedi: “Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun (yüzüne ve ellerine işaret etti) dışında hiçbir yerinin görünmesi doğru değildir.” buyurdu.[7]

Rasulullah (s.a.v.) bir başka hadisinde namazın tesettüre uygun bir kıyafetle kılınacağını şöyle açıklamıştır: “Allah,  ergenlik çağına gelen kadının namazını başörtüsüz kabul etmez.[8]

Ümmü Seleme (r.a.)’ye soruldu: “Kadın hangi kıyafet içinde namaz kılmalı?” O da:”Başörtüsü ve ayağına kadar uzun entari içerisinde” diye cevap verdi.

 

[1]  A’râf,  27

[2]  A’râf,  26

[3]  A’râf,  31

[4] Ahzâb,  35

[5] Nûr,  30-31

[6] Ahzâb,  59

[7] Ebu Dâvud,  Libâs 34

[8] Ebu Dâvud,  Salât 85; Tirmizi,  Salât 277

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *