Tecdid-i İman (İman Tazelemek) İçin Yapılacak Bir İstiğfar

1

Tecdîd-i Îman İçin Yapılacak Bir İstiğfâr

Ali ibni Ebî Bekr es-Sekkâf (Rahimeullâh)ın beyânı vechile; ilmiyle amel eden bâzı âlimler aşağıda zikredilecek bu câmi ve nâfi (câmiiyetli ve faydalı) istiğfârın bir gün ve gecede 10 kere okunmasını, orta derecede 3 kere devâm edilmesini, en azından 1 kere okunmasını müstehab saymışlardır.

Çünkü insanlar lüzumsuz konuşmalara pervâsızca daldırmaktadırlar. Hattâ bâzıları kendisini İslâm’dan çıkaracak kelimeler sarfedebilmektedir. O hâlde bu istiğfârın îtinâ ile okunması gerekmektedir. Zâten mânâsını anlayanlar bunun ne kadar önemli olduğunu fark edeceklerdir. (‘Alî ibnü Ebî Bekr es-Sekkâf el-Huseynî, Me’âricü’l-hidâye, sh: 219-220; Seyyid Muhammed ‘Alevî el-Malikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:220, 229)

 

İstiğfârın Okunuşu

 

Tecdid i İman (İman Tazelemek) İçin Yapılacak Bir İstiğfar

KAYNAK: Lâlegül Dergisi Haziran Sayısı 2018

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *