Salevât-ı Muzâ’afât Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

0

100 Milyon Salavata Denk Salavat olduğu rivayet edilen ünlü Salevât-ı Muzâ’afât.

‘Şüphesiz ki Allâh ve melekleri o Nebî’ye sürekli salât (ederek, şanının yücceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf) etmektedirler. Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (de: Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’ e salât eyle!” diye) Ona salât edin ve (”Ey Nebî! Selâm olsun sana!” diyerek) tam bir selamlamakla selâm verin!” (el-Ahzâb Sûresi: 56)

Salevât-ı Muzâ’afât Faziletleri ve Önemi:
Bu salatın bir tanesi yüz milyon salata denktir. Her kim bir Müslüman kardeşiyle musafaha ederken bu salatı on kere okursa Allah-u Te’ala ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.Salevât ı Muzâ’afât Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

Salevât-ı Muzâ’afât Türkçe Okunuşu ve Anlamı:
Ey Allâh! Kulun, Peygamberin ve Rasûlün olan o Neciyy-i Ümmî Efendimiz Muhammed’e ve âli ashâbına, her an ve zaman Senin Zâtının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salât ve selâm eyle.

Latince Okunuşuna Yer Vermiyoruz Çünkü;
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır. Ehli sünnet itikadı gereği ve islam alimlerinin tavsiyesine göre duaların manalarını yada arapçalarını okumamız. Bizlere tavsiye edilen ve asıl yapmamız gereken arapçasını öğrenip okumamız!

KAYNAK: SALAVAT-I MUZA’AFAT MÜELLİF; Ahmed İbni Acibe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *