Salevât-ı Muzâ’afât Günde 33 Kere Okunacak Muhteşem Salevât

0

Salevât ı Muzâafât Günde 33 Kere Okunacak Muhteşem Salevât

SEVAPLARI KAT KAT OLAN SALEVÂT-I MUZÂ’AFÂT – ON YEDİNCİ SALÂT

 

Salevât ı Muzâafât Günde 33 Kere Okunacak Muhteşem Salevât

Şeyh Salih ibni AbdirRezzâk el-Yemenî (RadıyAllâhu Anh) şöyle demiştir:

“Her kim vücûdunu, bulunduğu yeri ve elbisesini temizledikten sonra uyuyuncaya kadar bu salât ile meşgul olursa Rasûlullâh (SallÂllâhu Aleyhi ve Sellem)i o gece görür.

Bu böylece denenmiş ve doğru bulunmuştur.

Allâh-u Te’âlâ bizleri bu amelleri yapmaya hidâyet eylesin, bunların sevâbıyla makâmımızı yüceltsin, bunların bereketiyle de bizi ve âilelerimizi mağfiret eylesin. Âmîn!

Aliyy ve Azîm olan Allâh-u Te’âlâ‘nın yardımı olmadan hiç bir güç ve kuvvet yoktur.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *