Salavat Getirmenin Faziletleri

0

Salavat Getirmek Nedir?

Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak ve O’na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah’ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli olan, saadeti dareyn için en faydalı ibadetler arasındadır. Hakkıyla yapıldığında sevabı da çok fazladır. Amelleri tahrir eder, yapılan hataları örter, kişilerin manevi derecelerini yükseltir.

Salavat getirmek için sadece “Allahümme salli ala Muhammed” demek de yeterlidir. Ancak bunun yanı sıra pek çok salavat çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında en çok okunanlar arasında, namazlarda tahiyyattan sonra okunan salli ve barik duaları yer alır. Bu çok kıymetli sözleri içeren eden salavat, Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) adının geçtiği zamanlarda söylenmesinin dışında, ayrıca zikir olarak da söylenmektedir. Hz. Muhammed’e salatu selam getirmek, hem Allah’ın rahmetini hem de meleklerin dua ve istiğfarını kazanmak için vesile olacağına göre, bu olanağı ve fırsatı iyi değerlendirmek gerekmektedir.

Salavat Örnekleri Nelerdir?

 • “Aleyhisselam”  Manası; Allahın selamı, onun üzerine olsun.
 • “Aleyhissalatu vesselam” Manası; Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
 • “Sallallahu aleyhi ve sellem” Manası; Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
 • “Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed” Manası; Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve evladu iyaline rahmet eyle ya rabbim.
 • “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” Manası; Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz olan Muhammed’e evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. O’na rahmet et, selametlik ver.
 • “Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’ adedi ilmike ” Manası; Ey Allahım ! efendimiz Hz
 • Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ve efendimiz Hz. Muhammedin (sallallahu aleyhi ve sellem) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
 • “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira” Manası; Allah’ım melevan,asaran,cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı selam ulaştır.
 • “Allhumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain” Manası; Allahım ! Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa(A.S.V.) ve bunların arasında ( gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
 • “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati” Manası; Allahım ! kulun ve Resulun Hz. Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
 • “Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil’ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil’ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahumme belliğ minni tehiyyeten ve selama” Manası; Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (sallallahu aleyhi ve sellem) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (sallallahu aleyhi ve sellem) kabrine salatu selam eyle Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

Peygambere Salavat Getirmenin Fazileti İle Alakalı Hadis-i Şerifler

 Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:

 • “Dua ile sema arasında bir engel vardır.Üzerime salavat getirilince engel açılır, DUA YERİNE ULAŞIR.”
 • “Üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.”
 • “Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.”
 • “Her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, Allah Teala, onun namazını kabul buyurur. Onun bu namazını Adem’e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan İlliyyine ulaştırır.O makamdan bir melek şöyle seslenir:

      -Artık dileğin neyse dile, her dileğin yerine getirilecektir.”

 • Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der:

-Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık ben şöyle selam alırım:

-Benden de ona selam olsun.Ayrıca onun için Allah’tan rahmet ve bereket diliyorum.”

 • “Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allahü Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını, kederlerini giderir, rızkını çoğaltır, Allah’ın yardımı ile muradına nail olur.”
 • “Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir.”

      Allah Resulü(s.a.v.) buyuruyor:

 • “İsmimi duyunca salavat getirmeyen insanların en cimrisidir.”
 • “Adımı duyunca salavat getirmeyen, insanların en acizidir.”
 • “Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişman olacaklardır.”
 • “Adımı duyunca salavat getirmeyen, insanların en acizidir.”
 • “Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişman olacaklardır.”
 • “Adımı duyunca salavat getirmeyen, yüzü koyun sürünsün.”
 • “Üç kişi yüzümü göremeyecektir.Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen.”
 • “Adımı işitip te salavat getirmeyen, sonu mutsuz kimsesizdir.”
 • “Cuma günü ve geceleri üzerime yüz defa salavat getirenin Allah Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.”
 • “Sırat üzerinde kalmış hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat-ı şerife gelip bu durumdan onu kurtardı.”
 • “Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.”
 • “Cuma günü üzerime seksen defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.”
 • “Karşılaşan iki mü’min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.”
 •  “Üzerime yüz defa salavat getirene, Allah(c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar.İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.”
 •  “Üzerime salavat getirirseniz, Allah ta sizin üzerinize salavat getirir.”
 • “Cuma günü kim bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır.Kim de günde beş yüz defa bana salavat getirirse asla kimseye muhtaç olmaz.”
 •  “Muhammed isminin anıldığı yerde, işten kimse hemen kendine gelip baş parmağı ile yanındaki parmağını gözlerine sürüp üzerinde gezdirirse, artık o kimse hiç göz ağrısı görmez, onun gözlerine zarar gelmez.”
 • “Eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “Ya Hayyum ya Kayyum” Sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.”

Allah Teala buyuruyor:

-Ey Muhammed’im! Arş-ı A’la’dan yedi kat yerin altına kadar bütün mülkümü sana feda ettim.Onların hepsi benim rızamı istiyorlar.”

Hazreti Aişe(r.anha) validemiz şöyle buyuruyorlar:

“-Bir hacet gidermenin anahtarı, hacet arz etmeden önce sunulan hediyedir.” Sözlerine devam ederek: “Allah’a hamd ü senada bulunarak O’nun rızasını almış oluruz. Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem)’e salat ve selamda bulunursak o hacetin gerçekleşmesinde, Allah katında bizlere şefaat ve yardımını sağlamış oluruz. Zira Hakk Teala Kitabı’nda şöyle buyururyor:

“Allah’a yaklaşmak için vesileler arayın.”

Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şarani Hazretleri şöyle buyuruyorlar:

“-Büyük veli Aliyyül Havass’ın şöyle konuştuğunu duymuştum”: “Allah’tan bir şey isteyeceğiniz zaman,Allah Resulü(sallallahu aleyhi ve sellem)’in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz”: “Ey Allah’ım! Sevgili Peygamber’in Muhammed Mustafa(sallallahu aleyhi ve sellem) hürmetine senden şunu isterim.” Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah’ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e bildirir ve O’na: “Filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir.” der. Hazreti Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in dua ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *