Salavat bi adedi külli veya SALAVAT-I bi âdedi külli dâin

0

Salavat bi adedi külli veya SALAVAT I bi âdedi külli dâin

Muhammedî Mürşid Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı

Nakşî Tarikatı kollarının kemâl kavşağı olan, Şam’da SalihiyeTepesinde medfûn bulunan ve maddî ve mânevî tahsilini Bağdad’da yaptığı için Bağdadî diye anılan Muhammedî Mürşid Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin salâvâtı:(3 defa okunur)

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra.” (Ücüncüsünde kesîran ile okunur) “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîra.”

MÂNÂSI:

ALLAH’ım! Efendimiz MUHAMMED (salallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine; dert çekenlerin (devâ dileyen çağırıcıların) ve devâ (çâre) lerinin tümü adedince salât-ü-selâm et. O’na ve onlara çok çok (çokça) bereket ver ve selâmlar et!.

Salavat bi adedi külli veya SALAVAT I bi âdedi külli dâin

SALAVÂT-I bi âdedi külli dâin

Arapça Okunuşu:

 

اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَ دَوَاءٍ وَبَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا كَثِيرًا وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ اْلأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلٰى كُلٍّ اَجْمَعِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْـعَـالَمـِيـنَ

 

“Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi âdedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîren kesîra ve salli ve sellim alâ cemî’ıl enbiyâi ve’l mürselin ve âli küllin ecmeîn ve’l hamdülillâhi Rabbil âlemin.

MÂNÂSI: ALLAH’ım! Efendimiz MUHAMMED (salallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine; dert çekenlerin (devâ dileyen çağırıcıların) ve devâ (çâre) lerinin tümü adedince salât-ü-selâm et. O’na ve onlara çok çok (çokça) bereket ver ve selâmlar et!. Bütün nebi ve resullerinin ve hepsinin cümlesinin üstüne Salatu selam ve bereketler ihsan et. Alemlerin rabbi olan Allaha hamd olsun.

NAMAZLARIN PEŞİNDEN OKUNUŞU

Namazlarımızın peşinden;(3 defa ) Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed bi adedi kulli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. 3. de kesiran lafzı iki sefer tekrarlanır ve devamında

Ve salli ve sellim ve barik ala cemil enbiyai vel mürseline ve a’li küllin ecmeine vel hamdülillahi rabbil alemin.(Bütün nebi ve resullerinin ve hepsinin cümlesinin üstüne Salatu selam ve bereketler ihsan et. Alemlerin rabbi olan Allaha hamd olsun.)

YANİ;TÜRKÇESİ: (3 defa okunur) “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra.” (Ücüncüsünde kesîran ile okunur) “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin bi adedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîra.” MÂNÂSI: ALLAH’ım! Efendimiz MUHAMMED (salallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine; dert çekenlerin (devâ dileyen çağırıcıların) ve devâ (çâre) lerinin tümü adedince salât-ü-selâm et. O’na ve onlara çok çok (çokça) bereket ver ve selâmlar et!.

VEYA

(ve …külli daim olarakta salavat)

Bütün namazların peşinden

onbir defa “lâ ilahe ilallah”

üç defa salatü selam “Allahümme Salli ala Muhammedin ve alâ alî Muhammed.”

Veya”Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ alî seyyidinâ Muhammed. Bi adedi küllü daim ve devâim ve bârik ve sellim. Ve aleyhim teslimen kesîra.”

Salavatlar çok ama. Salavatların en eftali bu. Seçmiş almışlar. Niçin en eftali oluyor.

“Bi adedi küllü daim ve devaim” demek, adetsiz, sayısız külli. Her zaman daima. Külliyetle salatü selam getiriyoruz sana.

“Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesîren kesîra.”

Teslimen: Teslim olarak.

Daim: Devamlı.

Kesîr: Çok. Çokların ço-ğunluğu ile.

Salât ve selâm getiriyorum.

Alıntı
NOT;Çarşamba günü çokça okunması önerilen salavatlardan birisidir.

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin istigasesi

(ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e sığınması):

Salavat bi adedi külli veya SALAVAT I bi âdedi külli dâin

Latince Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm 

“Yâ Hayyu Yâ Kayyûm    Yâ Ze’l-celâlî ve’l-ikrâm     Yâ ALLAHu bike tâhassentü ve bi abdike ve Resûlîke Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn Sallallahu Tealâ aleyhi ve sellime istecertü     Allahümme innî eselûke Yâ RAHMÂNu Yâ RAHÎMu bi esmâike’l-izâmi ve melâiketike’l-kirâmi ve Resûlîke aleyhim eftalü’s-salavâti ve etemmü’s-selâmi     Ente’l-mahnî bilemhati ehl-i Bedrin velâ mâhatihim ve tenfahni bi nefâhatihim bi hakkihim aleyke YÂ RABB!”

TÜRKÇE Meali:
MÂNÂSI: Yâ Hayyu Yâ Kayyum! Yâ Ze’l-celâlî ve’l-ikrâm! Yâ ALLAH! Sana sığındım (siper edindim) ve Senin kulun ve Resûlün Seyidimiz ve Efendimiz Muhammed Sallallahu Tealâ Aleyhi Vesselleme (teslim ve tâbi’ olup) boyun eğdim! ALLAH’ım! Yâ Rahmân yâ Rahîm Senden Azîm isimlerin, keremli meleklerin ve Salâvâtların en fazîletlisi ve selâmların en tamı kendisine olan Resûlün ile (yüzü suyu hürmetine) istiyorum! (ki) Beni imtihan eden (deneyici-sınayıcı) Sensin, Bedir Ehlini bir lemhada (göz açıp kapayıncaya kadarlık sürede) bir üfürüşle (merhametle hayat verişle) mahvolmaktan (silinip yok olup gitmekten) kurtardığın gibi; onların Senin üzerindeki (hatırı) hakları hakkı için, onlara olan rahmet üfürüşünle (imdat edişinle) bana da üfür ve hayat ver (meded kıl) Yâ RABBi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *