Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

0

Sevgili Peygamberimiz de: “Recep Allah’ın ayı, Şa’ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların kendilerine has özelliklerini, güzelliklerini ve faziletini belirterek, bu mevsimin mü’minin yüzüne açılmış fırsat yelpazeleri olduğunu duyuruyor.

Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç aylarda: “Allahım! Receb ve Şa’ban’ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ederek; üç aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü’minin gönlünde devamlı diri tutmasını istiyor.

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa’ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır.

ŞABAN AYI’NIN FAZİLETİ

Hazreti Aişe: “Ya Rasülallah, ben seni Şa’ban’da çok saim görüyorum. Bunun hikmeti nedir?” dediğinde cevaben: “Ya Aişe! Şa’ban öyle bir aydır ki, o sene içinde ruhları kabzolunacak kimselerin isimleri deftere çıkarılıp melekü’lmevte teslim olunur. Ben ancak saim olduğum halde ismimin deftere naklolunmasını arzu ve mahabbet ederim! buyurmuştur.

Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, şa’ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da şa’ban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa’ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa’ban ayında vuku bulmuştur.

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin.” (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa’ban ayında nazil olmuştur.

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

Enes bin Malik radıyallahu anh’in rivayetine göre Rasuli Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Şehri Receb’in sair aylar üzerine fazlı Kur’an’ın sair kelam üzerine fazlı gibidir. Şaban’ın sair aylar üzerine fazlı benim sair enbiya üzerine fazlım gibidir. Ve Ramazan’ın sair aylar üzerine fazlı Allah Teala Hazretlerinin sair halk üzerine fazlı gibidir” buyurmuştur.

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

SAHABE EFENDİLERİMİZ BU AYDA NELER YAPARDI?

Enes b. Malik -radıyallahu anh-den rivayet edildiğine göre:

* Sahabe-i Kiram Şa’ban hilalini görünce, kendilerini Kur’an-ı Kerîm okumağa verirler, çokça ve devamlı salat ü selam getirirlerdi.

* Ticaret erbabı borçlarını öderler, senelik hesaplarını toparlardı.

* Zenginler ise mallarının zekatını hesap eder, fakirlere dağıtırlardı ki, ihtiyaçlarını alabil-sinler. Sıkıntılarını giderebilsinler. Bu sayede toplum hep birlikte, neşe içinde heyecanlı, aşk ve vecd içinde Ramazanı yaşasın bayram yapabilsin.

* Hakimler, valiler, mahkumlarla görüşür, ekseriyetini afvedip, tahliye ederlerdi.

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerif, ferdî, içtimaî yönüyle üç aylarımızı nasıl geçirmemiz gerektiğini, bizlere açık bir şekilde izah etmektedir. Her meslek gurubunun kendine özgü yapacağı vazifeleri her kesimden insanların aynı heyecanı yaşayabilmesi için dikkat etmesi gerekli davranışları olmalıdır.

BU AYDA YAPILABİLECEK FAZİLETLİ AMELLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

 • Bu Şa’ban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.
 • Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa’y ü gayret etmekliğimiz lazımdır. Şu içinde bulunduğumuz üç aylardan Recebi şerif geçmektedir.
 • Şaban ayı Ramazan’ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesinibarındırmaktadır.
 • Nefis muhasebesi.
 • Kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua.
 • “Allâhümme bârik lenâ fî Şaban ve belliğnâ Ramazan” duâsını her gün en az bir defa okumalı.

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

Şaban Ayının Faziletleri ve Yapılması Gereken İbadetler

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULMASI TAVSİYE EDİLEN GÜNLER ŞU ŞEKİLDEDİR:

 • 1. günü,
 • 13. günü (Eyyam-ı Biyz Orucu),
 • 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu),
 • 15. günü (Eyyam-ı Biyz Orucu),
 • 30. gün.
 • İlk perşembe,
 • Son Pazartesi,
 • Son Perşembe.

ŞABAN AYINDA İBADETLE GEÇİRİLMESİ TAVSİYE EDİLEN GECELER ŞU ŞEKİLDEDİR:

 • 1. gecesi
 • 15. gecesi
 • 27. gecesi

 

ŞABAN AYININ ZİKİRLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

 

 • 1-10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü
 • 11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
 • 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü

 

ŞABAN AYINDA KILINMASI GEREKEN NAMAZ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

 

İLK GÜN NAMAZI: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

 

ŞABAN AYI ORUCUNUN FAZİLETLERİ

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir.

Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

“Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

 

BERAT GECESİ

Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ Salatül Hayr” namazıdır.

“Ey Ali her kim Şabanın yarı gecesinde 100 rekat kılar, her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas okursa Allahu Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki: Ya Rasulallah! Allahu Teala onu şaki (imansız ölecek) yazdıysa, said (imanlı ölecek bahtityar) kuluna çevirir mi? Buyurdu ki: Levhi Mahfuzda felan oğlu felan şaki olarak yaratıldı ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır.

Bu namazı kılan kuluna Allahu Teala yetmişbin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerin yükseltirler. Bu kişi bir daha ki seneye kadar ölürse şehid olur, o gece okuduğu İhlas Suresi’nin her harfine yetmişbin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir dişi hizmetçisi vardır.

O gece İhlas okuyan herkese yetmiş şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve kılacağı tüm namazlar kabul edilir.

 

– Başka bir namaz: 12 rekattır. Her rekatta 30 İhlas okuyarak bu namazı kılsa cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz.

– Diğer bir namaz ise 14 rekattır. Namazdan sonra oturup 14 Fatiha, 14 Felak, 14 Nas Surelerini okuyup “Le gad caeküm…” den başlayan Tevbe Suresi’nin sonunu okuyana 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir.

– Başka bir namazda 1 Fatiha ve 10 İhlas ile 12 rekat kılınarak olur. Bu namazı kılanın günahları mahvolur ve ömrüne bereket olur.

– Kılabilen bu gece, olmazsa başka bir gece tesbih namazı kılabilir.

Berat gecesi kılınan namazlardan biri de iki rekat olarak kılınır.

Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatiha’dan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar…

Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum’a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

-“Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

-“En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” Dedim. Şöyle buyurdu:

-“Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin”?

-“Olur” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem…”

Sonra kendisine sordum: “Ya Resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi?” Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu:

“Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ki özellikle şu süreler okunur;

Secde Suresi, Mülk Suresi, İsra Suresi, Zümer Suresi, Hadid Suresi, Haşr, Saff, Cumu’a Suresi, Tegabün Sureleridir. Yasin, Vakıa, Duhan, Kamer, Kıyamet, Tekasür, Kafirun (4 kere), İhlas (3 kere), Bakara Suresinin son iki ayeti, Ali İmran Suresi’nin son ayetleri, Haşr Suresi’nin son 3 ayeti.

Bu gecede 1000 İhlas okuyana cennetteki mekanı gösterilmedikçe ölmez.

Namaz içinde veya dışında 100 İhlas okuyana cehennemden berat verilir. 50 İhlas okuyanın elli senelik günahı silinir.

 

BERAT GECESİ DUASI

 

Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.

Allahım, şayet ismimi Saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, “Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *