Rızık Duası Türkçe Meali Okunuşu Arapça Yazılışı

0

Rızık Duasının Arapça Yazılışı

Rızık Duası Türkçe Meali Okunuşu Arapça Yazılışı

 

Rızık Duasının Türkçe Manası

Her kim de Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu kolaylığı kılar.(2) Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirindir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.(3) Ve her kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.(4) Rızkı dar olan da, Allah’ın ona verdiğinden harcasın. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir zorluktan sonra bir kolaylık yaratır.(7) ( Talak Suresi)

Rızık Duasını Kimler Okumalıdır?

Rızık duası, hayırlı bir rızık isteyen herkesin okuyabileceği bir duadır. Ayrıca rızkının daha da artmasını isteyen kişilerde rızık duasını okuyabilirler. Her sıkıntının bir duası olduğu gibi rızık sıkıntısınında bir duası bulunmaktadır bu dua da rızkının açılması için okunacak dualardandır.

İşlerinde sıkıntı yaşayanların, rızkını arttırmak isteyenlerin, saygın bir kişi olup da insanlar tarafından sevilmek isteyen kişilerin başvurabileceği bir esma da bulunmaktadır. O esmada şu şekildedir: Ya hamıdül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh

 

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

Rızık Duası Türkçe Meali Okunuşu Arapça Yazılışı

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Duanın Türkçe Meali

“Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.”

Bir Başka Rızık Duası

Rızık Duası Türkçe Meali Okunuşu Arapça Yazılışı

Manası:

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Rızkı Artırmak İçin Neler Yapmak Gerekir?

  • Allah Teâlâ’ya şükretmek rızkı artırır

Ayet-i kerimede buyrulur:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Rasûlü –sallâllâhu aleyhi ve sellem– buyururlar:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

  • İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”

  • Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

  • Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– buyururlar:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

  • Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

  • Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyrulur:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *