Perşembe günleri okunacak çok faziletli bir salavât: Aliyyul Kadr Sigası

0

Cuma geceleri, yani perşembe günleri akşam namazından önce 3 kere okunmasının bir çok fazileti bulunan Aliyyul Kadr Sigasını mutlaka okumalıyız. Hem çok kısa, hem de çok faziletli bir salavat olması sebebiyle not defterimizde mutlaka yeri bulunsun. Aşağıda bazı faziletleri ve Arapça okunuşu ile birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Allâh’a emanet olun, Hayırlı Cumalar.

Perşembe günleri okunacak çok faziletli bir salavât: Aliyyul Kadr Sigası
Perşembe günleri okunacak çok faziletli bir salavât: Aliyyul Kadr Sigası
Aliyyül Kadr Siğası

<3 en az 1 defa okumadan geçmeyelim sevgili muhterem kardeşlerimiz <3 : Aliyyül Kadr Siğası (SALAVAT):SALAVAT:Bu yüce fazilet, büyük hayra ulaşmak için okunacak salâvât-i şerife şudur:ٱَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّ“Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiy ElHabibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbi.”Amin.MANASI:“Allah’ım! Kadri yüce olan, makamı ulu olan, sevgili, Ümmi, Nebi Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e salât ve selam eyle. O’nun Âl’ine ve Ashabına da salât ve selam eyle.”(Y) *-*Aliyyül Kadr Siğası Salatının FAZİLETİ *Şu salevât-ı şerifiye devam eden ve hayatında bir kere olsa bile okuyan kişinin ruhu, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin ruhuyla müşerref olur.*Ölüm anında, kabre konulurken Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni görür.*Bazı ârifler buyurdular: Bu salevâtı her gece on kere okumak lâzım.*Cuma geceleri ise yüz kere okumak gerekir.- Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.- Üzerime salavat getirirseniz Allah’u Teala’da sizin üzerinize salavat getirir. – Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.(y) (Hergün ve Özellikle Her CUMA GECESİ 1 defa bile okumayı ihmal etmeyelim kaçırmayalım duyuralım hatırlatalım inşaALLAH- *HATIRLATAN DUYURAN DAHA ÖZEL FAZİLET ALIR , kaçırılmaması gereken çok FAZİLETLİ Aliyyü'l Kadr Sığası Salatı (Okumadan geçmeyelim) VE MUBAREK CUMA GECESİ OKUNACAK Diğer faziletli Salatu selamlar ve Müjdeler ayrıca videodadır //Paylaşalım//Dinleyelim not alalım//Hatırlatalım Cübbeli Ahmet Hoca ' den <3 Cuma Gecesi Okunacak Salavat Aliyyül Kadr Sîğasının FAZİLET ve MÜJDELERİ : :Cuma Gecesi Okunacak Salavat Her kimki bu salavatı Cuma geceleri bir kere dahi okusa, son nefeste – mezara inerken HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM onu karşılar. Dünyanın neresinde gömülürse gömülsün lahdine HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM indirir. Cuma geceleri bu salavatı bir kere dahi olsa okumayı adet haline getirelim. Cuma Gecesi Okunacak Salavat (3 kere) : :>>>ALLAHÜMME SALLİ VE SELLÎM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN NEBİYYİL ÜMMÎYYİ EL HABİBİL ALİL KADRİ EL AZİMİL CAHİ VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ…*Aliyyül Kadr Siğasını (Salavat) cuma gecesi okumanın daha bir çok faziletleri vardır en az üç kez veya 100 defa okunur.*Her gece on kez okunur (cuma günü dışında diğer günler).*HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM onu mezarında karşılar, onun ruhaniyeti gelir.*İmamı suyuti Hz. (rahimallahü) demiş ki bir kerede devam etse olur.Aliyyül Kadr Siğası (SALAVATINI TEKRAR OKUYALIM,Ezberliyelim):“Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiy ElHabibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbi.”Amin.MANASI:“Allah’ım! Kadri yüce olan, makamı ulu olan, sevgili, Ümmi, Nebi Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e salât ve selam eyle. O’nun Âl’ine ve Ashabına da salât ve selam eyle.”kaynak:Videoda HABİB SALAVATI-Cuma gecesi salavatı-Salavat aliyyül kadr-Alil Kadr Siğası-Aliyyül Kadr Salavatı)başka kaynaktan…Aliyyül kadr salatının diğer FAZİLETLERİ :Yine Seyyid Ahmed Dehlânî Hazretleri KUDDİSSE SİRRUHUi, mecmuasında İmam Suyûtî Hazretlerinden kuddisse sirruhu- şöyle nakletti:*Şu salevât-ı şerifiye devam eden ve hayatında bir kere olsa bile okuyan kişinin ruhu,HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM Yüce RUHU SAADETLERİYLE müşerref olur.*Ölüm anında, kabre konulurken HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM görür.*Bazı ârifler buyurdular: Bu salevâtı her gece on kere okumak lâzım.*Cuma geceleri ise yüz kere okumak gerekir.SALAVAT:Bu yüce fazilet, büyük hayra ulaşmak için okunacak ALİYYÜL KADR SİĞASI SALATININ ARAPÇASI :ٱَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّOKUNUŞU:“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedini’n Nebiyy’il-ümmiyyi’l-Habibi’l-Âli’l-kadri’l-azîmi’l-câhi ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.” (Saâdetü’d-Dareyn, s. 530)MANASI:“Allâhım, ümmî, Habib, kadr-u kıymeti yüce makamı azametli olan nebiyi zîşan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne âl ve ashâbına salat-ü selam eyle!”*-*Cuma Günü 1000 Salavat Getirmenin önemi ve Fazileti HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM buyurdu ki: – HZ.ALLAH CELLE CELALUHU buyurdu ki : "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz." – Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin HZ.ALLAH CELLE CELALUHU otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder. – Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır. – Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır. – Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tir tir titreyen bir adam gördüm .O anda üzerime getirdiği salavat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı. – Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi. – Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz., – Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin. – Cuma günü üzerime (80) defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur. – Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz. – Karşılaşan iki mü 'min. salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. – Üzerime (100) defa salavat getirene, HZ.ALLAH CELLE CELALUHU bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için Kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim. – Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez. – Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi. – Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salavat getirmektesin. HZ.ALLAH CELLE CELALUHU Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani HZ.ALLAH CELLE CELALUHU sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır. Yüce HZ.ALLAH CELLE CELALUHU kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü HZ.ALLAH CELLE CELALUHU bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba dûçar olmaz. HZ.ALLAH CELLE CELALUHU , perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir. * Salavat-i Şerife dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir nur sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır. *LALEGÜL TVLALEGÜL FM ( 88.4 )LALEGÜL DERGİLALEGÜL NEŞRİYATAHMET YESEVİ DERNEĞİ ( AYDER )İDDEFİHHMARİFET DERNEĞİAHISKA YAYINEVİ( DESTEK OL / DUYUR / HAYRA VESİLE OLAN HAYRI YAPMIŞ GİBİDİR )<3 ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VESSELLİM Fİ KÜLLİ LEMHATİV-VE NEFESİN ADEDE MA VESİAHU ILMULLAH <3 ***<3 SALEVATI ŞERİFE SAYFA LİNKİ <3 : https://www.facebook.com/%EF%B7%BA%EF%B7%BA%EF%B7%BAsalavat-%C4%B1-%C5%9Eerife%EF%B7%BA%EF%B7%BA%EF%B7%BA-1559856060929193/

ﷺﷺﷺsalavat-ı Şerifeﷺﷺﷺ‎ paylaştı: 17 Mart 2016 Perşembe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *