Öfkelenince Okunacak Dua

0

Kişi öfkelendiği zaman bir kötülük yapmamak için oturuyorsa kalkmalıi ayaktaysa oturmalı veya en kısa yoldan imkanı varsa bir abdest almalıdır. Şu dua da bu konuda tesirlidir:

Öfkelenince Okunacak Dua

Öfkelenince Okunacak Dua Latince Okunuşunu arapça okumakda zorluk çekenleri için yayınladık fakat sizi şu hususda uyarıyoruz:
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *