Kategori: Evliyalar

ABDULLAH AHISKAVÎ

Osmanlı âlimlerinden. İsmi Abdullah, nisbesi Ahıskavî, lakabı Ziyâüddîn ve künyesi Ebû Abdullah’dır. 1146 (m. 1733)…
ABDULLAH-I ENSÂRÎ

Evliyânın meşhûrlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî…

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Hadraveyh bin Muhammed bin Ebî Amr el-Belhî’dir. Künyesi Ebû Hâmid’dir.…
MUSTAFA YENİCEVÎ

Vardar Yenicesi’nde yetişen evliyânın meşhurlarından. Zamânın büyük âlim ve evliyâsındandır. Vardar Yenicesi’ni vatan edinip, halkın…
MUHAMMED RÛCÎ

Evliyanın büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde…
HÜSÂMEDDÎN PÂRİSÂ BELHÎ

Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin yüksek talebelerinden ve halîfelerinden. Mevlânâ Hüsâmeddîn de denilmektedir. Hal tercümesi hakkında fazla…
AHMED BİN MEVDÛD ÇEŞTÎ

Hindistan evliyâsının büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Mevdûd bin Yûsuf el-Çeştî’dir. 1113 (H.507) senesinde Hindistan’ın Çeşt…
EBÛ NASR PÂRİSÂ

Evliyânın meşhurlarından. İsmi Muhammed bin Muhammed el-Hâfız-ı Buhârî olup, Muhammed Pârisâ hazretlerinin oğludur. Künyesi Ebû…