Kategori: Evliyalar

Molla Fenâri

Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı ve büyük velî. İsmi Muhammed olup, babasınınki Hamza’dır. Nisbeleri Rûmî ve…
Hacı Bayramı Veli

İstanbul’u, Fâtih Sultan Mehmed Hanın fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. Asıl ismi Nûmân bin Ahmed bin…
Akşemseddin Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet´in hocalarından, ünü, kendi büyüklüğüne dayandığı kadar Fatih´in hocası olmasına da dayanıyor. Akşemseddin…
ABDULLAH-I İLÂHÎ

Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk…
HACI ŞERÎF ZENDENÎ

Evliyânın meşhûrlarından. Lakabı Neyyirüddîn’dir. 1215 (H. 612) senesinde, Çeşt şehrinde yüz yirmi yaşında vefât etti.…
AHMED BİN MEVDÛD ÇEŞTÎ

Hindistan evliyâsının büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Mevdûd bin Yûsuf el-Çeştî’dir. 1113 (H.507) senesinde Hindistan’ın Çeşt…
HALÎFE KIZILAYAK

Son devir Türkistan velîlerinden. İsmi Âbid Nazar olup oturduğu yerin isminden dolayı “Halîfe-i Kızılayak” diye…