Kadın ezan ve kamet okuyabilir mi? Kadınların farz namazlardan (eda-kaza) önce kamet getirmeleri gerekir mi?

0
Kadın ezan ve kamet okuyabilir mi? Kadınların farz namazlardan (eda kaza) önce kamet getirmeleri gerekir mi?Kadın ezan ve kamet okuyabilir mi? Kadınların farz namazlardan (eda-kaza) önce kamet getirmeleri gerekir mi?

İçinde Hanefi imamlarının da bulunduğu cumhur olarak bilinen müçtehitlerin çoğuna göre, kadının ezan okuması ve kamet getirmesi mekruhtur. Çünkü sesleri nağmeli olarak çıkacağından fitneye sebep olur. Kılınan namazın edâ veya kaza olması hükmü değiştirmez.

Ancak bazı imamlar, kadın kendisi için ve diğer hanımlar için ezan ve kamet getirebilir, demiştir.

Meselâ, İmam-ı Mâlik “kamet getirirlerse güzel olur” derken, İmam-ı Şâfiî “ezan ve kamet okumaları güzeldir” hükmünü verir. İbni Münzir”in rivayetine göre ise, Hazret-i Âişe hem ezan okur, hem de kamet getirirmiş.(Bidâyetü’l-Müctehid, I/110; el-fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, I/42)

Buna göre, bir kadın ezan ve kamet okumakla mükellef değildir, ancak isterse kendi başına okursa sevabını alır. Ancak kendine nikah düşen erkeklerin yanında sesli ezan veya kamet okuyamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *