Hz. İsa (Aleyhisselâm)’ın Ölüleri Dirilttiği Dua

0

Hz. İsa (Aleyhisselâm)’ın Ölüleri Dirilttiği, Hacetlerin Husulü İçin Okunacak Dua:
Ebu’l Hüzeyl (Radıyallahu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Meryem oğlu İsa (Aleyhisselam) ölüleri dirilmek isteyince iki rekat namaz kılar, birinci rekatta Mülk Suresini, ikinci rekatta da Secde Suresi’ni okur, namazı bitirince şu yedi isimle dua ederdi:

Hz. İsa (Aleyhisselam)’nın Ölüleri Dirilttiği Dua

Hz. İsa (Aleyhisselâm)ın Ölüleri Dirilttiği Dua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *