Her Türlü Hacet İçin Himmet Sîğası (Salevât)

0

Her Türlü Hacet İçin Himmet Sîğası (Salevât)

Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)den Himmet İsteme Sîğaları

Yirmi Altıncı Salât-ü Selâm

Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)den Himmet (İlgi ve Destek) İsteme Salevâtı

Muhammed Hakkî en-Nâzilî (Kuddise Sirruhû) “Hazînetü’l-esrâr” isimli eserinde bu konuda şu mâlûmâta yer vermiştir:

İnanan erkek ve kadın Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm ederken kendisini onun yüce huzurunda mülâhaza etmeli (râbıta üzere olmalı) ve tâzim ve ihtiram ile salât-ü selâmı hitap yoluyla zikretmelidir.

Bu makamda himmet istemek için okunması münasip olan lafızlardan biri de:

Her Türlü Hacet İçin Himmet Sîğası (Salevât)

“Ey Allâh’ın Rasûlü! Ey benim efendim! Salât-ü selâm senin üzerine olsun! Elimden tutuver, çarem azaldı, bana yetişiver” sîğasıdır.

Kişi bu sîğayı huşû üzere (gönül huzurunu temin ederek), mümkünse ağlayarak tekrar ederken hâcetini Allâh-u Te’âlâ‘dan istemeli, Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)den de Allâh katında kendisine aracı olmasını talep etmelidir.

Bu salât-ü selâm ile meşgul olan kişi bir yandan da: “Yâ Rasûlellâh! Allâh‘ın kapısı sensin, senden gayrı kapısı yoktur, ben (günahlar işleyerek) nefsime ve senin sünnetine zulmeden (mübârek yolunun hakkını zâyi eden) biri olarak günahlarımdan kaçar bir halde sana geldim.

Allâh-u Te’âlâ:

Her Türlü Hacet İçin Himmet Sîğası (Salevât)
Eğer gerçekten onlar (günah işleyerek) nefislerine zulmettikleri zaman (senin huzurunda tevbe etmek üzere sağlığında veya vefatından sonra) sana gelseler ve Allâh’tan (af ve) mağfiret dileseler, o Rasûl de kendileri için bağışlanma talebinde bulunsa, elbette Allâh’ı (tevbelerini çokça kabul eden bir) Tevvâb ve (lütfuyla kendilerine çok acıyan bir) Rahîm olarak bulurlar‘ buyuruyor. (Nisâ Sûresi: 64)

Ne olur, Sen de benim için istiğfar et ve bu muradımın yerine gelmesi için şefaatçi ol (Rabbime aracım)” diye tefekkürde bulunur.

Şeyh İbni Seyfiddîn el-Cibâvî (Kuddise Sirruhû) şöyle demiştir:

“Her kim (zikredilen) bu salât-ü selâmı cuma gecesi bin kere okursa ve bir dahaki cumaya kadar her gece bunu bin kere okumaya devam ederse muradına erer ve isteğine kavuşur.

İşte bu, hâcetlerin görülmesine sebep olacak acayip sırlardandır. Ayrıca bu kişi Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyâsında görür.”

Şeyh Îsâ el-Berâvî (Kuddise Sirruhû) şöyle demiştir: “Her kim cuma gecesi bu salât-ü selâmı bin kere okursa hâceti her ne olursa olsun âcilen yerine getirilir, böylece o kişi dünya ve âhiret husûsundaki arzusuna kavuşur.

Gerçekten bu şeksiz şüphesiz mücerreb (denenmiş) bir husustur. Kalbin iyice mutmain olsun istiyorsan sen de tecrübe edebilirsin. ‘Sirru’l-esrâr’ isimli eserde böylece mezkûrdur (zikredilmiştir).”

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî Hazînetü’l-esrâr ve celiyyetü’l-ezkâr, sh:182-183)

Not: Cuma gecesi Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecedir.

Kaynak: Salevât-ı Şerîfe Sîğaları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *