Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât-ı Şerîfe

0

Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât ı Şerîfe
Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât-ı Şerîfe

Şeyh Muhammed ibni Abdillâh el-Halebî  el-Kâdirî (Rahimehullâh) “Nûru’l-envâr ve kenzü’l-ebrâr fî zikri’s-salâti ‘ale’n-Nebiyyi’l-Muhtâr” isimli eserinde şöyle demiştir:

“Keşif ve yakîn ehli olan zatlardan ittifakla rivâyet edildiğine göre şu salevât-ı şerîfede geçen salâtların her biri yüz bin salâta denktir. Zâten burada zikredilen lafızların mânâsını iyice düşünen kişi bu sözün doğru olduğunu ve hattâ bu salevâtın bu söylenilenden daha da kıymetli olduğunu anlar.”

(Şeyh Muhammed ibni Abdillâh el-Halebî  el-Kâdirî, Nûru’l-envâr ve kenzü’l-ebrâr fî zikri’s-salâti ‘ale’n-Nebiyyi’l-Muhtâr, sh:158-160)

Salât-ü Selâm’ın Okunuşu:

Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât ı Şerîfe
Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât ı Şerîfe
Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât ı Şerîfe
Her biri yüz bin Salâta denk gelen çok mühim bir Salevât ı Şerîfe

OKUNUŞU:

Kaynak: Lâlegül Dergisi, Kasım 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *