Cehalet ve Sapıklığın Sebepleri

0

Cehalet ve sapıklığın belli başlı sebepleri vardır. Bunların bir kısmını şöylece sıralayabiliriz:

1. Gurur ve Kibir: 

İnsanların cehalete ve dalalete sürüklenmesine gurur ve kibir sebep olur. Kur’an-ı Kerim bu hakikate işaret ederken, insanların hak ve hakikati anlamak ve kabul etmekten çekinmelerinin bir sebebinin, kendi yanlışlıklarını teslim etmemeleri olduğunu ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim insan gururunun, insanların yanlış yoldan doğru yola hareketine engel teşkil ettiğini kaydetmiştir. İnsan kendisinin küçük düşürülmesini ve hatasının açıklanmasını sevmez.

“(Nuh) Rabbim! dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) devam ettim; fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.” (Nuh Suresi, 5-7)

2. Zenginlik ve Fakirlik:

Kur’an-ı Kerim, insanların cehalet ve sapıklığının bir sebebinin de, bir insanın iyi veya kötü amelinin ölçüsü olarak zenginlik ve fakirliğini ele alması olduğunu belirtmiştir. Bazı insanlar, bu dünyada kim rahat, lüks ve mutlu bir hayat sürüyorsa, ahlakı ne kadar kötü ve ameli ne kadar iğrenç olursa olsun, onun başarılı olduğunu sanırlar.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un kıssası anlatılırken, kavminin ileri gelenlerinin, davetini etrafında hep fakir ve cemiyetin alt tabakasından insanlar bulunduğu gerekçesiyle kabul etmedikleri kaydedilmiştir. “…Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç!” (Şuara Suresi, 111) 

3. Nefse Hizmet, Kıyas ve Tahmine Bağlılık:

“Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu Cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (A’raf Suresi, 179)

4. Kötülüğü Marifet Sanmak ve Kötülükten Memnun Olmak:

Mü’min suresinde ise şöyle denilmiştir: “Bu, sizin yeryüzündeki haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür.” (Mü’min Suresi, 75)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *