Allah’ın Kulunu Sevdiğinin 5 İşareti

0

Allah’ın sevgisi yalnızca O’nun birkaç salih kulunun erişebileceği ağır ve ciddi bir mesele.

Allah sevgisi “Salihlerin çabaladığı ve yarıştığı seviye..” Kalplerin ve ruhların gıdası…Gözlerin nuru…Derin karanlıklarda kaybedilen ışık…ölüye hayat, hastaya şifa..

Üzüntü ve acıdan yoksun hayatların neşesi..

Yokluğu ruhsuz vücut gibi…İnancın ve ibadetlerin ruhu…Allah’a yaklaşma aracı..

Kapının anahtarları gibi Allah sevgisinin de sebepleri ve işaretleri var. Aşağıdakiler bunlardan birkaçıdır.

1-Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’i kılavuz edinmek

“De ki: ‘Allah’ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder’.” (3,31)

2-İnananlara karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı sert olmak, Allah rızası için cihada devam etmek ve O’nun haricinde hiçbir şeyden korkmamak

Allah bu özelliklerden tek bir ayette bahsediyor

“Ey iman edenler, içinizden kim dininden dönerse, duysun: Allah onların yerine, kendisinin sevdiği, onların da kendisini seveceği, mü’minlere karşı boyunları aşağıda, kafirlere karşı başları yukarıda, Allah yolunda savaşan, dil uzatanın kınamasından korkmayan bir kavim getirir. İşte o, Allah’ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, ihsanı bol, herşeyi bilendir.”(5,54)

Bu ayette Allah sevdiği kullarının özelliklerini tanımlıyor. İlki, alçak gönüllülük ve Müslümanlara karşı kibirli olmamak ve kâfirlere karşı sert olmak, onların önünde kendini alçaltmamaktır. Allah’ın sevdiği kullar şeytana karşı O’nun rızası için çabalarlar. Dinlerinin emirlerini takip ettikleri sürece hiçbir suçlayıcının suçlamasından korkmaz ve alay edenleri umursamazlar.

3-Nafile ibadet etmek

Kudsi bir hadise göre Allah diyor ki;

“Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer” (Buhârî, Rikak 38.)

Nafile ibadetler, sadaka, teheccüd namazı, kuşluk namazı, diğer nafile namazlar veya oruç gibi olabilir

4-Birbirini sevip ziyaret etmek, birbirine yardım etmek (maddi yönden) ve birisine Allah rızası için samimi nasihat etmek
Bu özellikler Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tek bir hadiste bahsediliyor.
“Benim rızam için birbirini sevenlere, Benim rızam için oturup sohbet edenlere, Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere ve birbirlerine harcamada bulunanlara muhabbetim haktır.” (İmam Malik, İbn Hıbban)
“Benim rızam için birbirini ziyaret eden”den kastedilenler yalnızca Allah’ın rızası için, bir diğerini severek O’nun memnuniyetini gözetme duygusuyla O’nun yolunda bir araya gelenlerdir.”

5-İmtihan edilmek

Musibetler ve felaketler bir insan için birer imtihandır ve Allah’ın onu sevdiğinin işaretidir. Çünkü bu ilaç gibidir, tadı acı da olsa ilacı sevdiğinize sunarsınız ve dozu en yüksek olan sevgi de Allah’ın sevgisidir.

Sahih bir hadise göre,

“Şüphesiz, büyük mükâfat büyük belalardadır. ALLAH bir topluluğu severse onları sıkıntılarla imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur. Hoşnutsuzluk gösteren de hoşnutsuzluk bulur”. (Tirmizi)

Müminin başına gelen musibetler ahirette onu bekleyen cezalardan daha iyidir. Başka türlü nasıl derecesini yükseltebilir ve kötü amelleri silinebilirdi? Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diyor ki:

“Allah, iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye, dünyada vermez.” (Tirmizî, Zühd)

Alimler bunu musibetler ve belalardan uzak olanları münafıklar olarak açıklamışlardır çünkü Allah cezalarını bu dünyada vermez ve hesap gününde tüm günahlarıyla karşısına getirir.

gününde tüm günahlarıyla karşısına getirir.

Ey Allahım! Bizi sevdiklerinin arasına kat.

Eğer Allah seni severse, elde edeceğin mükafatı veya kazanacağın iyiliği hesap etme..Allah’ın sevdiği olduğunu bilmen yeterli..Allah sevgisinin meyveleri ise aşağıdaki gibidir

1-İnsanlar da onu sevecek ve yeryüzünde hoş görülecek.

Buhari’den rivayet edilen hadiste belirtildiği gibi,

Allah bir kulunu sevdiği zaman, Cibril’i çağırıp “Ben falan kulumu seviyorum, Sen de onu sev!” der. Cibril de onu sever ve sonra gökyüzünde şöyle seslenir: “Allah, falan kimseyi seviyor, Siz de onu sevin!” Bundan sonra göklerdeki bütün melekler onu sever. Sonra o kul yeryüzünde de herkes tarafından sevilip kabul görür.”

Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum. Ben yapacağım bir şeyde, mü’min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüte düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem.”(Buhârî, Rikak 38.)

Bu hadis Allah’ın kuluna olan sevgisinin birkaç faydasından bahsediyor:

1)İşittiği kulağı olurum

Allah’ın sevmediği hiçbir şeyi dinlemez.

2)Gördüğü gözü olurum

Allah’ın sevmediği hiçbir şeye bakmaz.

3)Tuttuğu eli olurum

Allah’ın sevmediği hiçbir şeyi eliyle yapmaz.

4)Yürüdüğü ayağı olurum

Allah’ın sevmediği hiçbir yere gitmez.

5)Benden bir şey isteyince ona veririm

Dua etse duaları duyulur ve istekleri kabul olunur.

6)Benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum

Herşeyden Allah tarafından korunur.

Allah’tan O’nu hoşnut edebilmek için yardımını istiyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *