Yılbaşı Belası

0

Yılbaşı Belası
NOEL VE YILBAŞI BELASI !!

 

Hristiyanların bayramı olan noeli (christmas) kutlayan, bu kutlamadan kasıt o geceye özel bir farklılık, bir çerez, bir giysi dahi olsa bir farklılık yapan bir Müslüman için KÜFRE DÜŞME tehlikesi vardır!
“Ben onların bayramını kutlamıyorum ki, yeni yılı kutluyorum” diyerek kendilerini savunanlar bilmelidir ki bu avuntu tamamen aldatmacadır. Bu konudaki Ayetleri, Hadis-i Şerîfleri ve Rivayetleri sizlerle detaylı olarak paylaşacağız. Lütfen siz de çevrenizi UYARIN, olabildiğince çok yerde paylaşın, duyun, duyurun!!!…

 

Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile:

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.Sizden kim onları dost edinirse, kuşku kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
(MÂİDE suresi- 51 )

“Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.”
(Hadis-i Şerif-Nakleden Ebu Davûd, Libas 4)

“Bizden gayrısının sünnetiyle amel eden bizden değildir”
(Hadis-i Şerif-Nakil Sahihu’l-Cami: 5439)

EFENDİMİZ (s.a.v)Yine şöyle buyuruyor:
“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.! Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin.
(Sahihu’l-Cami: 5434)

Bir kimse kafirlerin bayramında kafire bayramın mübarek olsun dese kafir olur.”
(Seyda Diyor ki, Adem Müftüoğlu, Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat’a Göre Kitab’ül- Akaid, sh: 386..1996)

Kafirlerin işini güzel gören kimse, küfre girmiş olur. Bu bi’l-ittifak böyledir.”
(Nizamüddin ve Bir Heyet, Fetavay-i Hindiyye, C/4, sh:342. Akçağ Yay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *