Tebbet Suresi Okunuşu Arapça Türkçe Meali Faziletleri

0

Tebbet Suresi;

 • Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir ve toplam 5 ayetten oluşur.
 • Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir.
 • Sure Mekke’de indirilmiş olup, Fatiha Suresinden sonra, Tekvir suresinden önce indirilmiştir.

 

Tebbet Suresinin Konusu

Ebu Leheb hakkında indirilmiş olan bu sure, kurusun manasına gelen bir bedduadır. Tebbet Suresi, Ebu Leheb ve karısının cehennemlik olduklarını bildiriyor.

Bilinmesi gerekmektedir ki hakkında ayet bile indirilmiş olan böylesine din düşmanı olan adam aynı zamanda Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in öz amcasıdır ve karısı da yengesidir.

Tebbet Suresinin Arapça Yazılışı

Tebbet Suresi Okunuşu Arapça Türkçe Meali Faziletleri

Tebbet Suresinin Türkçe Meali

﴾1﴿ Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.
﴾2﴿ Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler.
﴾3﴿ O, alev alev yanan ateşe atılacak!
﴾4﴿ Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da.
﴾5﴿ Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak.
Tebbet Suresinin Arapça Okunuşu Kabe İmamı
Tebbet Suresinin Tefsiri Diyanet

Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdülüzzâ olup parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine “alev gibi, çok parlak” anlamına gelmek üzere Ebû Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed’i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber, insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resûlullah panayırda dolaşarak insanları İslâm’a davet ederken Ebû Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi (Kurtubî, XX, 236). Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicretin 2. yılında çiçek hastalığına yakalandığı için Bedir Savaşı’na katılamamış, fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere malî destekte bulunmuştur. Kureyş’in Bedir’deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığı kendilerine de bulaşır endişesiyle ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılar’a defnettirdikleri rivayet edilir. Ebû Leheb’in kızı müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalib de Mekke’nin fethinden sonra İslâm’a girmişlerdir (fazla bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, X, 178-179).

Ebû Leheb’in elleri kurusun!” meâlindeki 1. âyet mecazi bir ifade olup onun helâk olması yönünde bir bedduadır. Devamındaki “tebbe” fiili, bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder; nitekim öyle de olmuştur. Müfessirler 2. âyette Ebû Leheb’in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. “Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı” diye çevirdiğimiz 2. âyete, “Malı ona ne fayda sağladı, o ne kazandı?” diye soru şeklinde de mâna verilmiştir (Şevkânî, V, 606-607).

 Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

 Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. “Dedikodu yapıp söz taşıyan…” diye çevirdiğimiz 4. âyeti, Hz. Peygamber’e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için “odun taşıyan” diye çevirenler de vardır. Biz meâlde, insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber’i maddî sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle (hammâlete’l-hatab) nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberî, her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 338-339). Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı cehennem için odun taşıyan” olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır (bk. Şevkânî, V, 607-608). Aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. âyet, “Dünyadaki gerdanlık yerine âhirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır” şeklinde yorumlanmıştır (bk. Kurtubî, XX, 242).

Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 710-712

Tebbet Suresi’nin Faziletleri
 •  Kim Tebbet sûresini okursa, umarım ki, Allahü teâlâ onunla Ebû Leheb’i bir yerde birleştirmez. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)
 • Her çeşit hastalıklara okunan sûrelerden biri de “Tebbet Sûresi”dir. Okunan bir hastaya 7 kere bu sûre ilave edilir. Okunur.
 • Bir rivayete göre;
  Uykusunda korkan, yatmadan önce 3 kere okursa, bu derdinden kurtulur.
  Düşmanı mağlup etmek için 1.000 kere okunur.
 • Tebbet Sûresi, haksız yere düşmanlık yapan zalime karşı (düşmana karşı) (1000) bin defa okunursa, düşman helak olur.
 • Nazar değmiş olan birisine nazar ayetlerinin yanı sıra 3 kere de tebbet suresi okunur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *