Şia’nın Hz.Ömer Düşmanlığı

0

Kur’an’ın bir kısmının eksik ve tahrif olduğuna,Cuma namazının Mehdi gelene kadar haram olduğuna inanan ve daha bir çok sapkın görüşlere saplanmış  bulunan şia,Hz.EbuBekir ve Hz.Aişe’den sonra,adı ‘adalet’ ile yan yana anılan,Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ; “Benden sonra bir  peygamber gelecek olsaydı O ‘Ömer’ olurdu” diyerek faziletini beyan ettiği sahabe olan Hz.Ömer’e düşmanlıkta sınır tanımamaktadır.

Hz.Ömer (Radıyallahu Anh) ‘in ‘şehid edildiği’ günü ‘istirahat (dinlenme) günü bayramı ve bereket günü bayramı olarak kutlayan Şia; Hz.Ömer’in katili olan şerefsiz mahlukat ‘Ebu Lülüe’ye karşıda derin bir sevgi beslemekteler.  Varoluşunun temelinde ‘yahudi’ bulunan bir  yolun sapkınlıkta had safhaya ulaşması aslında çokta garipsenmeyecek bir durum.Allah tarafından lanetli bir kavim olan,içlerinde Allah’a isyan ve küfür olan,Allah ve Rasulü’ne ‘harp ilan etmiş olan’ ‘yahudi’lerin kurduğu bir akım olan Şia; tabiî ki yine Yahudi mantığı ile hareket edecektir. [ Bilgilendirme: Şia’nın temelinde,Yahudi münafık Abdullah İbni Sebenin görüşleri etkilidir.Kendisinin adını alan ‘sebeilik’ akımıda buradan gelir.Ayrıca tıpkı şia gibi ‘takiyye’ yolunu seçerek kendini gizleyen ‘sebetaist’lerde ismini ‘sebe’den alır ]

Sapkın Şia mezhebinin alimlerinden Nimetullah el-Cezâiri,el-Envâru’n-Numaniyye adlı kitabının ‘Semavi Nur’ başlığı altında Hz.Ömer (Radıyallahu Anh)ın öldürülüşünün sevap olduğunu belirtmiştir.

Henüz basılmamış olan ve el yazması haliyle Hindistan’da bulunan ‘Ikdu’dDurar fi Bakari Batni Ömer’ adlı kitabdan bir bölümün adı bu konuyla ilgili ; “Dördüncü Bölüm : Bu günde sevinç duyma halinin kesin olarak vasfedilmesi.Bu hal samimi Şiîlerin sevincinin tam olmasıdır”

Yani kitabın dördüncü bölümünde ; Hz.Ömer’in şehit edildiği günde var olan sevinçten ve bu sevincin samimi bir şiî’de tam olmasından bahsetmektedir.

Yine aynı kitabın devamında Hz.Ömer hakkında ‘Facir’ kelimesi kullanılarak hakaret edilmektedir.

Ve yine aynı kitapta geçen,Hz.Ömer’in ölümünü ve ona duyulan sevinci anlatan uzun bir şiir..
Kainatın Efendisi,İki Cihan güneşi Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in halifesi,dava arkadaşı,silah arkadaşı,dostu olan ve fazileti hakkında onlarca hadis-i şerif bulunan,ağzından Allah’ın ayetleri’nin inmesinin müjdelendiği bir sahabe olan,kafire karşı kılıcı son derece keskin olan ve Hz.Ali (Radıyallahu Anh)ın tereddütsüz biat ettiği kişi olan Hz.Ömer hakkında birazdan okuyacağınız beyt ; şunu açıkça belirtelim ki Şiâ mezhebinin ‘dinsizliğini,şerefsizliğini ve aslında İslam ile alakası olmadığını açıkça ortaya koyar.’

İşte O yüce sahabe Hz.Ömer hakkında yazılan o şiirden bazı beyitler ;

“Ey Dellal ! bağır,Bu Fatıma’nın bayramıdır.
Ömer’in deşilen karnına sevinme bayramıdır.”…

“Küfür ve fücurun direği öldü.”

“Fasıkların reisi öldü bugün.”

“(Ömer’in ölmesiyle) küfür dağıldı bugün.”

“Ey Feyruz ! (Ömer’i şehit eden adam) Ellerin dert görmesin !”

“Bi’dat çıkaran Allah düşmanının
Keskin kılıcınca karnını deştin.”

“Katlettin sen,yaratıcısına inanmadan öleni,
Bir gün bile sıkıntı duymamış fasığı.”

“Gizlide ve açıkta küfre alışmış olanı katlettin.”

Şiirden sadece birkaç beyit verdik ve gördünüz ki beyitlerde Hz.Ömer hakkında ;“Facir,Fasıkların reisi,Küfre dalmış,kafir,karnı deşilen,küfür ve fücur’un direği,yaratıcısına inanmayan ! “ denilerek onun katili olan Feyruz’a ‘ellerin dert görmesin’ diye dua edilmiştir.

Hz.Ebu Bekir,Hz.Aişe,Hz.Muaviye ve daha binlerce sahabe hakkında olur olmaz konuşan,kafirlikle onları itham eden sapkın Şiâ’nın Hz.Ömer hakkında görüşlerinede baktığımızda aslında ortaya şu sonuç çıkıyor ; “Şia İslam değildir.Şia kafirliktir,küfürdür.Allah’ın habibi olan Hz.Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ashabına sövmektir.”

Zaten sitemizde ki diğer konularda göreceksiniz ki ; Hz.Aişe anemine iftira eden ve Hz.EbuBekr’e kafirlik damgasını vuran kişilerin hükmü ‘kafir’dir.Bu sebepten ötürü kimse bize “islam’ı ve Müslümanları bölüyorsunuz” “fitne çıkartıyorsunuz” demesin.Fitnenin başı bunlardır.

Allah ümmet-i muhammed’i bu fitneden muhafaza etsin.AMİN.
Kaynak: islamikoru.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *