Salavat-ı Taç Sigası Okunuşu Meali ve Faziletleri

0

Salavat-ı Taç Sigasının Arapça Yazılışı

Salavat ı Taç Sigası Okunuşu Meali ve Faziletleri

Salavat-ı Taç Okunuşu

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Salavat-ı Taç Faziletleri

 • Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardır.
 • Düzenli olarak ezberden okunursa rızık artar.büyü ve cinler kötülüğünden korur ve felaketler kaldırır.
 • Cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz s.a.v rüyasında görür.Bunu 11 gece yapmalı
 • Kalbi Temizlemek İçin sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinler ve Büyüden kurtulur.Şeytanı kovar.salgın ve diğer hastalıklara karşı güvende olur.
 • Düşman ve hasetden,baskısı yöneticiden,kıskançlıktan güvende olur.Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur.
 • Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için Hergün günde 3 defa sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur.
 • Yoksulluktan ve sefaletden kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa okunur.Bu salavat-ı şerifenin bir çok faydası vardır.
 • Bolluk ve bereket için Ekonomik durumun düzeltmek isteyen borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu salavat-ı tacı sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa okusun.Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır.
 • Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için 100 defa okunur.
 • Hacet ve dilekler için geceyarısı 40 defa okunur.
 • Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur
 • Efendimiz s.a.v rüyada görmek için cuma gecesi 170 defa okunur.
 • Bu salavat-ı tacın faydaları o kadar geniş ki okuyan kişiyi Allah korur.ona huzur verir. rızkı artar.Cinlerden
 • Büyüden ve Kötülüklerden korunur.üzerindeki felaketleri kaldırır.Cennete gitmek ve Yükseliş için mübarek kadir gecesinde okunur. Receb ayında da bu salavat okunur.
Salavat-ı Taç Türkçe Meali ve Cübbeli Ahmet Hoca’dan Kıraat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *