Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

0

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Yapılacak ibadetler neler (namaz, zikir)

2018 Yılının 14 Haziran Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı, her yıl tüm Müslümanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

İşte sizler için derlenen çok faziletli RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ:

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

BAYRAM GECESİ OKUNACAK BİR DUA

Ramazân- Şerîf orucu tutanların bayram gecesinde Ca’fer-i Sâdık (RadıyAllâhu Anh)dan nakledilen şu duayı yapmaları da müstehap sayılmıştır:

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

 

RASÛLULLÂH (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)’in RAMAZAN ve KURBAN BAYRAMLARI’NDA OKUDUĞU MÜHİM BİR DUA

Abdullâh ibni Mes’ûd (RadıyAllâhu Anh)dan rivâyete göre; Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)in iki bayramda yaptığı dua şöyle idi:

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

BAYRAM GECESİ OKUNACAK TEKBİRLER VE SABAHINDA YAPILACAK VAZİFELER

1) Bayram gecesi ihyâsı müshehab olan gecelerdendir, dolayısıyla o gece bu namazla, tesbih, Kur’ân okumak, zikir ve dua ile ihyâ edilmelidir. Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem) bayram gecelerini ibadetle ihyâ edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurlarının sönmeyeceğini vaad etmiştir.

Zeyd ibni AbdurRahmân ibni Esved (RadıyAllâhu Anh) Ramazan Bayramı gecesini ihyâ ederken: “Bu gece insanların gâfil olduğu bir gecedir” diyerek terâvih namazının bitmesi nedeniyle bayram gecesi insanların cemaatle namazdan ve zikirden gaflet ettiklerine dikkat çekmiştir. (İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, Süleymaniye Kütüphanesi, Nâfiz Paşa:329, Verak:24)

Bayram gecelerini, Allâh-u Te’âlâ’yı zikretmek, namaz kılmak ve diğer ibadetlerle ihyâ etmek müstehaptır.

Bu husustaki delilimiz Ebû Ümâne (RadıyAllâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şeriftir ki, Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem) bu hadîs-i şerîfte şöyle buyurmuştur:

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

Âlimler bayram gecelerinin ne kadarlık bir zamanının ibadetle geçirileceği hakkında ihtilâf etmişlerdir. Bu hususta en sağlam görüş, gecenin büyük bir kısmının ibadetle geçirilmesidir. Ayrıca “Muayyen bir vakit içerisinde geceleyin kalkıp ibadet edilmekle de o gece ihyâ edilmiş olur” diyen âlimler mevcuttur.

Burada geçen “Kalbi ölmez” ifadesi kâfir olmaz demektir. Bu manâ En’âm Sûresi’nin, yüz yirmi ikinci âyet-i kerîmesinde geçen:
Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler
Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

Bazılarına göre de, kalbin ölmemesi dünyayı sevmemesi, dünyayı âhirete tercih etmemesi demektir.
Nitekim Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem): Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetlerRamazan Bayramı Yapılacak İbadetler
buyurmuştur ki bunun manâsı: “Kalbi ölü olan dünyacı zenginler ile birlikte oturmayın” diye şerh edilmiştir. Bazı ulemâ kalbin ölmemesi ölüm halinde, kabirde ve kıyâmette hayrette (şaşkın halde) kalmaması ve zarara uğramaması şeklinde açıklamışlardır.

2) Ramazan Bayramı gecesinde, güneşin bayışından itibaren imam bayram namazını kıldırmaya kalkıp iftitah tekbirini alıncaya kadar geçen zaman içinde tekbir getirmek müstehaptır. Bunun yanında namazların arkasında ve diğer hallerde tekbir getirmek de müstehaptır. Tekbir getirmek 3 kere: Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler demek sûretiyle olur.

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

3) Mü’min kul her iki bayramda da sabahleyin gusül abdesti almalı, en güzel elbiselerini giymeli, güzel koku sürünmeli, bıyıkları kısaltmalı, tırnakları kesmeli, koltuk ve kasık traşı yapmalıdır.

4) Fıtır bayramında camiye gitmeden önce biraz tatlı yer. Sayısı tek olmak üzere bir kaç hurma yahut şeker yiyebilir.
Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

Hurmaların sayılarının tek olması ise Ali (RadıyAllâhu Anh)dan rivayet edilen:
Ramazan Bayramı Yapılacak İbadetler

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *