Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş-ı Âlâ’nın, Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Duâ

0

Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş ı Âlânın, Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Duâ
Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş-ı Âlâ’nın, Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Duâ

Sultân 2.AbdülHamîd‘le yakınlığı bahâne edilerek sultânın tahttan indirildiği târih olan 1909’dan sonra Beyrut kadılığı (mahkeme başkanlığı) görevine son verilen ve Cemâleddîn Efğânî, Muhammed Abduh, Şükrî el-Âlûsî ve Reşîd Rızâ gibi nevzuhur reformistlere sert eleştirilerde bulunmaktan çekinmeyen büyük âlim Yûsuf ibni İsmâ’îl en-Nebhânî (Rahimehullâh) “Müferricü’l-kürûb ve müferrihu’l-kulûb” adındaki sıkıntılardan kurtulmak için okunması gereken duâları cem ettiği kıymetli eserinde, içerisinde el-Ehad ism-i şerîfinin zikredildiği mühim bir duâya yer vermiştir ki bu duâ hadîs-i şerîfte rivâyet edilmiştir. Nitekim Enes (RadıyAllâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş ı Âlânın, Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Duâ

Duânın Diğer Rivâyetteki İlâvesiyle Okunuşu

Okunduğunda Yedi Kat Göklerin, Yerlerin ve Arş ı Âlânın, Kabûlü İçin Harekete Geçtiği Duâ

Kaynak: Lalegül Dergisi Mart 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *