Kurban Bayramı Önemi Fazileti

0

Kurban ne demektir? Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek farz mıdır? Kurban kesmenin şartları nelerdir? Kurban nasıl kesilir? Kurban eti nasıl dağıtılır? 

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurban Bayramı Nedir?

Kurbanın sözlük anlamı; yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesilen olan şey demektir. Dini bir terim olarak kurbanın tanımı ise şu şekildedir: “İbadet maksadı ile belli bir şartları taşıyan hayvanı belli bir zaman diliminde usulüne uygun bir şekilde boğazlamak veyahut da bu şekilde boğazlanan hayvan.”

İnsanlık tarihinin ilk zamanından şimdiye kadar bütün dinlerde kurban uygulaması var olmuştur sadece uygulama şekilleri ve amaçları birbirlerinden farklılık göstermiştir.

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurban Bayramı Nasıl Oluştu?

Hz. İbrahim çocuğunun olmamasından ötürü çok üzülüyordu. Bu sebeple sürekli dua ediyor, kendisine bir erkek evlat vermesi için Allah’a yakarıyordu. Çocuk hasreti kendisini o kadar çok acıtıyordu ki bir gün açtı ellerini ve Allah’a kendisine bir erkek evlat vermesi ve kendisininde bu evladını O’na kurban edeceğini söyledi.

Hz. İbrahim’in bu duası kabul oldu ve İsmail isminde bir oğlu doğdu. Oğlu büyüdü babasıyla kırlarda koşup oynayacak yaşa geldi. Bir gece Hz.İbrahim rüyasında oğlu İsmail’i boğazladığını gördü.

Sabah olunca Hz. İbrahim rüyasını oğlu İsmail’e anlattı ve bununla kalmayıp ettiği duayı da paylaştı. Oğlu babasına rüyanda gördüğün şeyi yap diyerek Allah’ın emrine hem kendisinin hem de babasının uyması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Hz. İbrahim oğlu İsmail’in başını bir taşın üzerine koydu ve şakağının üzerine yatırarak boğazından kesmek üzere doğruldu. Tam bu sırada Allah’u Teala kendisine bir koç gönderdi ve oğlunun yerine aynı şekilde gönderdiği koçu kurban etmesini emretti. Kurban kesimi de işte bu şekilde başlamış oldu.

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kur’an’da Kurban

 • “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28)
 • “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34)
 • “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

 

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurban Kesme Yükümlülüğü

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olması için şu şartları kendisinde barındırması gerekmektedir:

 • Müslüman olmak
 • Akıllı ve bulûğa ermiş olmak
 • Mukim olmak, yani yolcu olmamak
 • Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Bu 4 şart kurban kesmenin vacip olduğunu söyleyen alimler tarafından kurbanın vücub şartları olarak; kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyen alimler tarafından da kurbanın sünnet olabilmesinin şartları olarak adlandırılmaktadır.

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurban Kesmenin Dini Hükmü Nedir?

Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (el- Kevser 108/2)

Kurban kesmenin fıkhi hükmü konusunda fakihler ikiye ayrılmıştır. Hanefilere ve bazı müctehid imamlara göre dinen aranan şartları taşıyan bir kimseye kurban kesmek vacipken fakihlerin çoğunluğuna göre bu özellikleri taşıyan kişilere kurban kesmek müekked sünnettir.

 “Ey insanlar, her sene, her ev halkına kurban kesmek vâciptir” (Tirmizî, “Edâhî”, 18; İbn Mâce, “Edâhî”, 2)

Kurban Çeşitleri Nelerdir?

Kurban bayramında kesilen kurbandan ayrı olarak ibadet maksadı ile kesilen başka kurban çeşitleri de vardır. Bu sebeple kurban çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliri:

 • Kurban bayramında kesilen kurban,
 • Akika kurbanı,
 • Adak kurbanı,
 • Kıran ve temettü haccı yapan hacıların kestikleri ve hedy denilen kurban,
 • Hac esnasında yasaklardan herhangi birinin ihlali durumunda gereken ceza ve kefaret kurbanı

 

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurbanlık Hayvanın Taşıması Gereken Özellikler

Keçi, koyun, koç, sığır, manda, deve ve bu hayvanların türdeşleri kurban olarak kesilebilir. Fakat bunların dışında kalan tavuk, horoz, ördek, deve kuşu, ceylan, aslan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi yasaktır. Ayrıca kurbanlık olan hayvanların erkek ya da dişi olması konusunda herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Lakin koyunun erkeğinin diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli olarak görülmektedir.

Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar sadece bir kişi için kurban edilirken; sığır, deve ve nanda gibi büyükbaş hayvanlar en az bir en fazla yedi kişi ile ortaklaşa kurban olarak kesilebilirler.

Kurban Bayramı Önemi Fazileti

Kurbanın Faydaları

 • Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar,
 • Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur,
 • Et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların evlerine et girmesini sağlar,
 • Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir,
 • Zengini cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır,
 • Fakir kimselerin ise varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *