Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

0

 

Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

 

KADİR GECESİ HANGİ GECEDİR? (Haziran 2018)

Geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış olan ve peygamberlerin bile şefâatçisi bulunan Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) gibi bir zâtın dahî, kendisine kavuşma uğrunda gecelerce evine uğramadığı, hanımlarının yanına gitmediği ve hasırı Mescid-i Nebevî’sine serdiği o Kadir Gecesi’nin bulunma ihtimâli en kuvvetli olan geceler, hiç şüphesiz ki son on gecelerin tekleridir.

Nitekim Âişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

 

Bununla birlikte son on gecenin tek geceleri olan 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler içerisinde de en kuvvetli rivâyet hepimizin bildiği üzere 27. gece hakkındadır. Nitekim Mu’âviye ibni Ebî Süfyân (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

Buna göre Kadir Gecesi sabittir ama diğer birçok sahih hadîs-i şerifte Kadir Gecesi’nin 21. Gece gibi farklı gecelerde olduğu bildirildiğine göre; bu hadîs-i şerîflerin hiçbirini ihmâl etmek istemeyen bâzı ulemâ, Kadir Gecesi’nin her sene değişebileceği görüşüne zâhib olmuşlardır.

 

Bazı evliyadan da bu görüşü destekleyen sözler sudûr etmiştir. Nitekim Seyyid Ali Zâde (Rahimehullâh) “Şerhu Şir’ati’l-İslâm” isimli eserinde Ebü’l-Hasen el-Horâsânî (Rahimehullâh)ın şöyle dediğini nakletmiştir:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları
Bu sene Ramazan ayı Çarşamba günü başladığına göre, Ebü’l-Hasen el-Horâsânî (Rahimehullâh)ın sözünden anlaşıldığı üzere; Kadir Gecesi’nin 19. Gece olan 2 Hazîran Cumartesi’yi 3 Hazîran Pazar’a bağlayan gece olması kuvvetle muhtemeldir.

 

Yine aynı husus hakkında el-İmâd adıyla meşhur olan Sâlih ibni Abdillâh eş-Şâfi’î (Rahimehullâh)ın “Bustânu’l-fukarâ ve nüzhetü’l-kurrâ” isimli eserinde Ârif-i billâh Ebu’l Hasen el-Cûnî (Kuddise Sirruhû)nun Kadir Gecesi’nin vakti hakkında şöyle dediğini nakletmiştir:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

Bu sene Ramazan ayı Çarşamba günü başladığına göre, bu zâtın beyanına göre ise Kadir Gecesi’nin 17. Gece olan 31 Mayıs Perşembe’yi 1 Hazîran Cumâ’ya bağlayan gece olması da kuvvetle muhtemeldir.

Rabbim cümlemizi her geceyi Kadir, (bir şey istemek için) her geleni de Hızır bilenlerden eylesin. Âmîn!

 

KADİR GECESİ NAMAZLARI

Kadir Gecesi (10 Haziran Pazar’ı 11 Haziran Pazartesi’ye bağlayan gece) Namazı:

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: “Her kim Kadir Gecesi’nde iki rekât kılar da her bir rekâtında bir Fâtiha, yedi kere de İhlâs okursa, selâm verdiğinde ise yetmiş kere:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

‘Allâh-u Te’âlâ’dan af talep ediyorum ve O’na tevbe ediyorum.’ derse, Allâh-u Te’âlâ kendisini ve anne-babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allâh-u Te’âlâ cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.” (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:39)

 

Diğer bir rivâyete göre: Yirmi yedinci gece on iki rekât kılar, her rekâtta Fâtihâ’dan sonra üç kere İnnâ Enzelnâ, on kere İhlâs sûrelerini okur, namazı bitirince:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

Rivâyete göre sâlihler son on gecenin her birinde Kadir Gecesi’nin kıyâmına niyet ederek iki rekât kılarlardı.

Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

 

KADİR GECESİ DUÂLARI

Âişe (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: “Bir kere ben: ‘Yâ Rasûlellâh! Kadir Gecesi’ne denk gelirsem ne diyeyim?’ diye sorunca:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

Bu rivâyetten de anlaşıldığı üzere Kadir Gecesi’nde en çok istenmesi gereken şey âfiyettir. Âfiyet ise dünyâ-âhiret, maddî ve mânevî tüm belâlardan kurtuluş demektir.

 

Bu konuda birçok duâ mevcutsa da, en üstünü Rasûlüllâh (Sallallâu Aleyhi ve Sellem)in sabah-akşam asla terk etmediği şu duâdır:
İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)nın beyanına göre; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) hiçbir sabah ve akşam şu kelimeleri bırakmazdı.
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

 

Zührî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim üç kere:
Kadir Gecesi Namazları ve Duaları

 

Ebû Osmân Hazretleri sohbet meclislerinde ve diğer zamanlarda çok kere:
Kadir Gecesi Namazları ve DualarıKadir Gecesi Namazları ve Duaları

Kaynak: Lâlegül Dergisi Haziran Sayısı 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *