İkram edilen güzel kokuyu geri çevirmemek

0

1790. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin; çünkü onun taşınması kolay, kokusu güzeldir. “

Müslim, Elfâz 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 6

1791. Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu reddetmezdi.

Buhârî, Hibe 9, Libâs 80. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *