Helal Rızık ve Hayırlı Evlat Duası

0

Helal Rızık ve Hayırlı Evlat Duası – Ebu’l Abbas Ahmed eş-Şerci ez-Zebidi (Rahimehullah)’ın, meşayihın kıymetli terceme-i hallerine dair kaleme almış olduğu “Tabakatü’l-havas ehli’s-sidki ve’l-ihlas” isimli eserindeki Ebu Sa’id Abdullah ibni Yezid el-Kasimi (Kuddise Sirruhu)’nun hayatını anlatırken şu hadiseye yer vermiştir.

Helal Rızık ve Hayırlı Evlat Duası

Helal Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sahip Olmak için Meşayıhtan Bir Zata İlham Edilen Kıymetli Bir Dua

Helal Rızık ve Hayırlı Evlat Duası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *