Hazreti Yunus (Aleyhisselam)’un Duası

0

Hazreti Yunus (Aleyhisselam)’un Duası, tevbe, pişmanlık, Allah’a karşı acziyet ve affedilme talebi içeren güzide bir duadır.

Hazreti Yunus (Aleyhisselam)’un Kuran’da Geçen Hikayesi:
Hazreti Yunus (Aleyhisselam) kavmine Allah’ın davetini bildirir. Ama kavmi bu davete kulak tıkar. Kavminin bu tutumuna kızan Hz Yunus Allah’ın ona müsade etmesini beklemeden kavmini bırakarak bir gemiye biner ve o bölgeden uzaklaşır. Gemide ilginç bir şey olur. Geminin yelkenlerinin açık ve rüzgarın da yeterli olmasına rağmen gemi hareket etmez.
Gemidekiler aralarında hata yapan birinin olduğunu, o yüzden geminin gitmediğini düşünürler ve kura çekip hatalı kişiyi bulmak isterler. Kura çekilir ve kurada Hz Yunus çıkar. Bunun üzerine Hz Yunus’u denize atarlar. Denize atılan Hz Yunus’u Allah’ın dilemesiyle büyük bir balık yutar. Hz Yunus balığın karnında karanlıklarda Allah’ın gücünü bir kez daha görüp O’nun nelere kadir olduğunun farkına vararak dua eder. Hz Yunus balığın karnında bir müddet kaldıktan sonra balığın deniz kenarına onu bırakmasıyla kurtulur.
Hz Yunus’un Balığın Karnında Yaptığı Dua:
Okunuşu:”La ilahe illa ente Subhaneke inni küntü minezzalimiyn.”
Meali: “Senden başka İlah yoktur. Sen subhansın. (her şeyden münezzeh) Gerçekten de ben zalimlerden oldum.”

Kuran’da Enbiya Suresinin 87.

Ayetinde yer alan bu duanın günahların affına ve isteklerin kabûlüne vesile olacağı müjdelenmektedir.
Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sizden birine dert ve bela gelince Hz Yunus’un duası ile dua etsin. Allah onu mutlaka içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarır.”
Duaya genel olarak bakıldığında hem yaptığından pişmanlık hem de tövbe içermektedir. Ayrıca acziyet ifade etmesi ve affedilmek arzusu da içerdiğinden çok derin anlamlar barındıran bir duadır.
Kuran’da bir çok yerde affedilmek isteyenin bağışlanacağı, tevbe edilmesi ve çokca istiğfar getirilmesi halinde büyük günahlar işlemeyenlerin günahlarının affedileceği müjdesi bulunmaktadır. Bu yüzden bizler de amacına ulaşılmış bu duayı kendimize rehber edinerek hem hatalarımızdan pişmanlığımızı dile getirebilir hem de günahlarımızdan dolayı dualarımız kabul olmuyorsa bu dua ile Allah’a iltica edip derdimizi anlatabiliriz.
Hz Yunus’un Duasının Uygulanması:
Her duada olduğu gibi Hz Yunus’un duası ile ilticada bulunurken de yapmamız gereken sadece bir gün ile yetinmeyip tekrar etmektir. 41 gün boyunca her gün 41 kere abdestli olarak okuduktan sonra duamızı yapabiliriz. Bu süre zarfında da Allah’ın en çok üzerinde durduğu ibadet olan 5 vakit namazımıza devam etmeliyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *