Haram Ay Orucunun Faziletleri

0

Haram Ay Orucunun Faziletleri

(Bu sene haram aylar 14 twmmuz (1 Zülka’de) Cumartesi (2018) başlayıp 9 Ekim (30 Muharrem) Salı (2018) günü bitmektedir.)

Sene içerisinde haram ay dört tanedir. Bunlar da Zülka’de, Zülhicce, Muharrem ve Receb-i Şerif’tir. Üçü peş peşe, Receb-i Şerif ise tektir. Bu sene Zülka’de, Zülhicce ve Muharrem ayları 14 Temmuz Cumartesi (2018) başlayıp 9 Ekim Salı (2018) bitecektir.

Haram ayların en üstünü, bir rivâyet Muharrem-i Şerif ayı, diğer bir rivâyette ise Receb-i Şerif’tir. Bu mübârek ayların oruçlarının fazîleti hakkında birçok hadîs-i şerîf ve rivâyet mevcuttur. Nitekim Ebû Mucîbe el-Bâhilî’nin, babasından (RadıyAllâhu Anhümâ) rivâyet edildiğine göre hangi ayları oruçlu geçirmesini tavsiye buyurduğunu sorması üzerine Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem) ona:

Haram Ay Orucunun Faziletleri

“Haram ayları oruçlu geçir.” buyurmuştur. (İbnü Mâce, es-Sünen, es-Sıyâm:43, no:1741, 1/554)

İbni Abbâs (RadıyAllâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem):

Haram Ay Orucunun Faziletleri

“Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Te’âlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevâbı) yazar.” buyurmuştur.

Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem)den gelen diğer bir rivâyette: “Haram aydan bi günün orucu, diğerlerinin otuzundan efdaldir.” buyrulmuştur.
(el-Ğazalî,  el-İhyâ, Kitâbu esrâri’s-savm, Fasıl:3, 1/281; Ebû Muhammed el-Hallâl, Fedâilü şehri receb, no:5, 15, sh.52, 73)

Enes ibni Mâlik (RadıyAllâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (SallAllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Haram Ay Orucunun Faziletleri

İnsanlar içinde bu fazîletleri en iyi bilenler, hiç şüphesiz ki sahabe-i kirâm ve tâbi’în-i izâm oldukları için İbni Ömer, Üsâme ibni Zeyd, Hasen-i Basrî, Ebû İshak es-Sebî’î (RadıyAllâhu Angüm) gibi zatlar, haram ayların tümünü oruçlu geçirirlerdi.

Haram Ay Orucunun Faziletleri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *