Hadislerde Geçen Allah (Celle Celâlühü)’ın İsimleri

0

Hadislerde geçen Allah (Celle Celâlühü)’nın isimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Her ne kadar manası yazılmış olsada hiç bir zaman Yüce Rabb’imizin isimlerinin tam manalarını birebir kaleme dökmemizin imkanı yoktur. Sadece anlayabildiğimiz, anlayabileceğimiz ve insan oğlunun anlatabildiği gibi yazılmaktadır.

82) el-BÂSIT
( الْبَاسِطُ )
Manası: “Dilediğinin rızkını açan, genişleten.”
Ahmed bin Hanbel 12592
83) el-CEMÎL
( الْجَمِيلُ )
Manası: “Güzellik sahibi, güzel.”
Müslim 147/91
84) el-CEVVÂD
( الْجَوَّادُ )
Manası: “Eli açık, cömertliği çok olan.”
Ebu Nuaym 5/29
85) el-HAKEM
( الْحَكَمُ )
Manası: “Hükmeden, hakim.”
Ebu Davud 4955
86) el-HAYİYY
( الْحَيِيُّ )
Manası: “Haya eden, hayalı.”
İbni Mace 3865
87) el-KÂBID
( الْقَابِضُ )
Manası: “Yakalayan, kabzalayıp zapdeden, ruhları kabzeden, öldüren.”
Ahmed bin Hanbel 12592
88) el-MENNÂN
( الْمَنَّانُ )
Manası: “Çokca iyilik ve ihsanda bulunan.”
Tirmizi 3774
89) el-MUAHHİR
( الْمُؤَخِّرُ )
Manası: “Geri bırakan, geciktiren.
Buhari 6336
90) el-MU’TÎ
( الْمُعْطِى )
Manası: “Veren, verici.”
Buhari 2902
91) el-MUHSİN
( الْمُحْسِنُ )
Manası: “İyilik eden, yaptığını güzel yapan.”
Taberani 7121
92) el-MUKADDİM
( الْمُقَدِّمُ )
Manası: “Öne geçiren, ileri alan.”
Buhari 6336
93) er-RABB
( الرَّبُّ )
Manası: “Efendi, sahip, düzene sokan, tedbir eden, terbiye eden, ıslah eden.”
Buhari 6244
94) er-REFÎK
( الرَّفِيقُ )
Manası: “Rıfk sahibi, yumuşak davranan.”
Müslim 2593/77
95) es-SEYYİD
( السَّيِّدُ )
Manası: “Mülk sahibi, efendi, yüce olan.”
Ebu Davud 4806
96) es-SUBBÛH
( السُّبُّوحُ )
Manası: “Bütün ayıp, kusur ve noksanlıklardan münezzeh.”
Müslim 487/223
97) eş-ŞÂFÎ
( الشَّافِي )
Manası: “Şifa veren, iyileştiren.”
Müslim 2191/46
98) et-TAYYİB
( الطَّيِّبُ )
Manası: “İyi, temiz, pak olan.”
Müslim 1015/65
99) el-VİTR
( الْوِتْرُ )
Manası: “Tek olan, eşsiz.”
Buhari 6348

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *