Gusül Abdesti Faydaları ve Farzları

0

Guslün dinî terim anlamı,  cünüplükten,  hayız ve nifastan temizlenmek için yıkanmaktır. Allah (Celle Celaluhu) şöyle buyurmaktadır: “Eğer Cünüp oldunuz ise,  iyice temizlenin.“[1]

Burada emir,  bedenin tamamının yıkanmasına dairdir. Gözlerin içi gibi suyun ulaştırılması mümkün olmayan yerler buna dâhil değildir. Bu gibi yerlerin yıkanmasında eziyet ve zarar vardır.

Gusülden maksat temizlenmektir. Yeniden canlanmak çalışma arzusu ve gayretini harekete geçirmektir. Çünkü Cünüplük bedenin bütün kısımlarını etkiler. Bunun bıraktığı etki ancak gusülle giderilir.

Guslün maddi ve manevî faydaları:

 1. Her şeyden önce gusül abdesti alan kimse Allah’ın emrini yerine getirerek sevap kazanır. Yapılan her iyi davranış Allah (Celle Celaluhu) tarafından sevapla ödüllendirilir.
 2. Manevî kir diye adlandırılan, Allah (Celle Celaluhu)’ın hiç hoşlanmadığı günahlardan arınır.
 3. Cünüp olan Müslüman üzerinde bir ağırlık hisseder. Gusül abdesti almak suretiyle bu ağırlıktan kurtulur, hissettiği yorgunluk ve gevşekliği üzerinden tamamen atar.
 4. Cünüp olan kimse bütün bedenini yıkayacağı için maddi olarakta temizlenmiş olur.

[ilgiliicerik icerik_id=”735″]

Guslün farzları:

1.Mazmaza:  Ağza dolu dolu su vermek

 1. istinşak: Buruna su çekip yıkamak
 2. Bütün vücudu iğne ucu kadar da olsa kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak (Maide, 63.)

 

Guslün sünnetleri:

 1. Gusle kalben niyetle başlamak
 2. Elleri yıkarken besmele çekmek
 3. Kıbleye dönmemek
 4. Bileklerle beraber elleri üç defa yıkamak
 5. Avret mahallini yıkamak (Temiz de olsa yıkanır)
 6. Bedende pislik varsa onu temizlemek
 7. Suyu başa ve vücudun diğer yerlerine dökerek üç defa yıkamak
 8. Suyun dökülüş sırası şöyledir: Guslederken önce üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza,  daha sonra da üç defa sol omuza ve diğer yerlere dökülür
 9. Yıkanırken bütün organları ovmak
 10. Guslederken kimsenin görmeyeceği bir yerde gusletmek
 11. Guslederken suyu normal miktarda kullanmak, fazla veya noksan harcamamak
 12. Namaz için alınan abdest gibi abdest almak
 13. Gusleden kimse yıkandığı yerden ayrılır ve ayaklarını yıkar. Ayaklarını sonra yıkamak, suyun ayakaltında birikip kaldığı ortamlarda yapılır.Dipnot:
  [1] Maide 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *