Fecr Suresi Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

1

Kur’an-ı Kerim’in 89. suresidir. 30 ayetten oluşur.

Fecr suresi Leyl suresinden sonra, Duha suresinde önce Mekke’de indirilmiştir. Mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu suredir.

Fecr, tan yerinin ağarması manasına gelmektedir. ilk ayette fecre yemin edildiği için bu adı almıştır.  Surede Peygamberlere karşı çıkan, Allah tarafından gönderilen mesajları reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felaketler hatırlatılmaktadır.  Allah’ın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmiş, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu da eleştirilmiştir. Kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları da  anlatılarak insanlar uyarılmıştır.

Fecr Suresinin Arapça Yazılışı

Fecr Suresi Okunuşu Türkçe Meali FaziletleriFecr Suresi Okunuşu Türkçe Meali Faziletleri

Fecr Suresinin Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle

1- Yemin olsun tan yerinin ağarmasına;

2- On geceye;

3- Çift olana ve tek olana;

4- Geçip gitmekte olan geceye.

5- Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?

6- Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Ad kavmine;

7-8- Ülkeler için de benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e;

9-  Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud’a;

10- Kazıklı Firavun’a

11- İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.

12- Oralarda durmadan fesat çıkardılar.

13- Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yığdırdı.

14- Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir.

15- İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, “Rabbim bana ikram etti” der (mutlu olur).

16- Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der (mutsuz olur).

17- Hayır,hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18- Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

19- Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

20- Malı aşırı derecede seviyorsunuz.

21- Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda;

22- Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde;

23- O gün cehennem de getirildiğinde , insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var?

24- İnsan, “Keşke (ahiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der.

25- Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez.

26- O’nun bağladığı gibi kimse bağlayamaz.

27- Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!

28- Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.

29- Böylece has kullarımın arasına sen de katıl!

30- Cenetime gir!

Fecr Suresinin Arapça Okunuşu Kabe İmamı

Fecr Suresinin Fazliletleri

Fecr suresinin özellikleri şöyledir;

Resulullah (sallalahualeyhivesellem) buyurdu ki: “Her kim Fecr suresini (Ramazan2ın son on günü, Zilhicce ve Muharrem’in ilk on günü) okursa, Allah’u Teala onun günahlarını bağışlar. Bu günlerin dışındaki günlerde okursa, kıyamet gününde kendisine nur olur.”

Nesai, Cabir’den şöyle rivayet etti: Muaz namaz kıldırdı. Bir adam da gelip onunla namaz kıldı. Muaz namazı uzatınca, adam mescidin kenarın­da kılıp gitti. Muaz bunu duyunca: Adam hakkında münafık, dedi. Rasu-lullah (s.a.)’a durum ulaşınca gence sebebini sordu. Dedi ki: Ya Rasulallah! Onunla kılmak için geldim. Namazı uzattı. Ben de ayrıldım ve mescidin kenarında kendim kıldım sonra da devemi doyurdum. Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Ey Muaz! Sen fitneye düşürücü müsün? Nerede A’lâ, Şems, Fecr ve Leyi sureleri?”

Ebû Salih’in Câbir (R.A.)den yaptığı rivayete göre:

— Muâz (R.A.) namaz kıldırırken bir adam da gelip ona uydu. Der­ken Muâz (R.A.) namazı uzattı. Adam da ona uymayı bıraktı ve Mescid’in bir tarafına çekilerek o namazı kendi başına kıldı. Onun böyle yaptığını öğrenen Muâz (R.A.): «O münafıktır» dedi ve gelip durumu Resûlüllaha (A.S.) arzetti. Bunun üzerine Resulü İlah (A.S.) o gene adamı çağırdı ve cemaati neden bıraktığını sordu. Adam şu cevabı verdi: «Ya Resûlellah! Gelip ona uydum ve cemaatle namaz kılmaya başladım; ama o, namazı uzattı da uzattı. Ben de ona uymaktan vazgeçtim ve Mescid’in bir köşe­sinde yalnız başıma kılıp devemin yemini verdim.»

Bu olaya üzülen Resûlüllah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurdu:

«Ya Muâz! Sen fitneci misin? Neden (sebbih isme rabbike’l-a’lâ), (ve’ş-şemsi ve duhâha), (ve’l-fecri ve’lleyü izâ yeğşa) sûrele­rini okumuyorsun?»

ibn Abbas (R.A.) dan merfuân yapılan rivayette, Resûlüllah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

«Salih amelle ilgili hiçbir gün, Allah yanında şu günler (Zilhicce’nin ilk on günün)den daha sevimli değildir.» Bunun üzerine denildi ki:

— Ya Resûlellah! Allah yolunda cihad da mı? Efendimiz cevap verdi:

— Evet, Allah yolunda cihad da.. Ancak canıyla, malıyla cihada çık­tıktan sonra bunlardan hiçbiriyle dönmeyen kişinin (ameli) müstesna..

Câbir (R.A.)den yapılan rivayete göre, Resûlüllah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

«Şüphesiz ki on gün, Zilhicce’nin on günüdür. Tek gün Arefe günü­dür. Çift gün ise bayram günüdür.»

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *