Evli Bir Hanımın Evinde Yapması Gereken İslami Faaliyetler

0

Evli bir hanımın evinde yapması gereken öncelikli islami faaliyetleri 2 aşamalı ele alacağız.

  1. Kur’an eğitimi:

Kadın evinde “Sizin en hayırlınız Kur an’ı  öğrenen ve öğreteninizdir,[1] düsturuyla hareket etmelidir.

Kur’an’ı okuyunuz, ve onunla amel ediniz. Kıraatinden uzak kalmayınız. Diğer taraftan tüm ibadetleri terk ederek sadece onu okumakla da vakit geçirmeyiniz. Kur’an’ı dünyalık  kazanmak vesilesi kılmayınız. Ve onunla zengin olmaya çalışmayınız. [2]

Yukarıdaki hadislerde de belirtildiği şekliyle,  kur’an okumak,  çocuklarını kur’an’ın aydınlığıyla,  yetiştirmek, komşularıyla birlikte Kur’an-ı hem yüzünden hem de mealinden okumak için programlar yapmalıdır.

 

  1. Dînî eğitimi devam ettirmek:

Müslüman kadının  yapması gereken bir diğer işte,  kendisinin,  çocuklarının,  akrabalarının, komşularının faydalanabilmesi için belirli günlerde  tefsir,  hadis fıkıh gibi konularda ders halkası oluşturmasıdır.

İlim öğrenmenin gerekliliğini Rasulullah (s.a.v.) şöyle açıklamaktadır: “İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Ehli olmayan insanların yanında ilim bırakan kimse,  domuzların boynuna cevher,  inci ve altın gerdanlık takan adama benzer.[3]

Hayır arayan, ALLAH (Celle Celâlühü)’ın rızasını arzulayan herkes ya âlim olmak ya da öğrenen olmak zorundadır.

Her Yönüyle Örnek Olmak

Müslüman kadın her yönüyle ailesine,  komşularına,  akrabalarına örnek olmak mecburiyetindedir.  Kadın, evinde,  dışarıda,  komşuluk ilişkilerinde,  kocasıyla iyi geçinmesinde, çocuklarını eğitmede ve ibadetlerine karşı hassasiyette ve diğer konularda çevresine örnek olmalıdır.

[1] Buhari Fedailu’l Kur’an 21; Ebu Davud Salat 349; Tirmizi Kur’an 15

[2] Ahmet B. Hanbel Müsned c.3 s.428-444

[3]  İbn Ma’ce,  Mukaddime 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *