Cemâziyelevvel Ayının Namazları

0

Biz Müslümanlar bazı ibadetlerimizi hicri aylara göre yaparız. Bu sebeple bazı hicri aylara özgü olan zikirler ve tesbihler, namazlar bulunmaktadır. Bizlerde sizler için Cemâziyelevvel ayında kılınması gereken namazları ve zikirleri paylaşacağız.

 

Cemâziyelevvel Ayının Namazları

 

Bu ayın zikri şu şekildedir: Sübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

 

Bu ayın namazları ise şu şekildedir: 

 • Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi
  Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Rivayeti: Bu gece ekseri Rasulullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.

 

 • Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi  2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır
  Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen ihlas suresini okur.)

 

Her hicri ayda olduğu gibi yine bu ayda da pazartesi ve perşembe orucu tutulmaya devam edilir.

 

“Ey Allah’ın Resulu (sav) siz Pazartesi Perşembe günleri oruç tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün Müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (İbni Mace)

 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: “Resûlullah (sav) pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi.” (Tirmizi)

 

Bu ayda yapılması gereken diğer ibadetler ise şu şekildedir:

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam edilir.
 • Her ayda olduğu gibi bu ayda da nafile ibadetlere ağırlık verilir.
 • Bu ayda da yine diğer aylarda olduğu gibi farzlara ağırlık verilir namazlar vakitlerinde mümkünse en kısa süre içerisinde eda edilir.
 • Gece namazları her ayda olduğu gibi bu ayda da mümkün mertebe devam edilir. Kişinin kazaları varsa kaza namazlarını tamamlamaya özen gösterir.
 • Her ayda olduğu gibi bu ayda da cuma günleri tesbih namazı kılınması ayı daha da güzelleştirir.

 

Cemâziyelevvel Ayının Namazları

 

Bu ayda da diğer aylarda olduğu gibi bu duayı okumaya özen gösterelim. Bu duanın faziletini anlamamız için isterseniz önce bunu okuyalım:

“Resülullah Efendimiz İmâm-i Ali (Kerremallahü Vecdehü)’ye soruyor:
Sizi ömrünüzün uzun olması sevindirir mi? Sizi rızkınızın bol olması sevindirir mi? Sizi sohbette kalmanız sevindirir mi?
Sizi düşmanlarınıza gâlip gelmeniz sevindirir mi? Sizi süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise akşam ve sabah şu duayı üç defa okuyunuz:
“Sübhânallahî mile’l-mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rızâ ve zinete’l-arş.” 
Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me’sud olması imanla ölmek kabir azabından kurtulmak sırat köprüsünden geçmek ve cennete vasıl olmaya vesile olur. Mânâsı: Mizanın dolusu kadar ilmin sonu kadar ‘ın râzı olacağı kadar ve arşın ağırlığı kadar ‘ı (c.c.) tesbih ederim.”

 

Duanın Manası: Allah’ı mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca Tesbih ederim

Duanın Fazileti: 

 • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür,
 • Kabir azabından kurtulmak,
 • Sırat köprüsünden geçmek,
 • Cennet’e vasıl olmak,
 • Düşmana galip gelmek,
 • Kötü ölümden imanla korunmak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *