Bir Keresi Delail-i Hayrat’ı Yetmiş Bin Defa Okumaya Denk Salavat

0

Bir Keresi Delail i Hayratı Yetmiş Bin Defa Okumaya Denk Salavat

Tîcânî meşâyıhından Ebu’l-Abbâs Ahmed et-Tîcânî (Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile;
şu salevât-ı şerîfe yetmiş bin kere “Delâilü’l-hayrât” hatmine denktir ve daha bir çok fazîletleri vardır:

Bir Keresi Delail i Hayratı Yetmiş Bin Defa Okumaya Denk Salavat

Kaynak: Lâlegül Dergisi, Nisan 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *