Allah’ın Seçkin Velilerinden Sayılabilmek için Okunacak Dua

0

Allahın Seçkin Velilerinden Sayılabilmek için Okunacak Dua

Allâh-u Te’âlâ’nın Seçkin Velîlerinden Sayılabilmek için Okunacak Duâ

Ulemâ buyurmuştur ki: “Her kim namazın peşinde bu beş kelimeyle duâ ederse, ebdâl (yeryüzünün kendileriyle ayakta durduğu seçkin velîler)den yazılır. O kelimeler de şunlardır:

“Ey Allahım! Muhammed (Aleyhi’s-Selâm)ın ümmetini ıslâh et.
Ey Allahım! Muhammed (Aleyhi’s-Selâm)ın ümmetine rahmet et.
Ey Allahım! Muhammed (Aleyhi’s-Selâm)ın ümmetinden belâları aç.
Ey Allahım! Muhammed (Aleyhi’s-Selâm)ın ümmetini hidâyet et.
Ey Allahım! Muhammed (Aleyhi’s-Selâm)ın ümmetini ve sana inananların hepsini mağfiret et.”

(Ebu’l-Leys es Semerkândî, Tenbîhu’l-Ğâfilîn: 549)

DUÂNIN OKUNUŞU:

Allahın Seçkin Velilerinden Sayılabilmek için Okunacak Dua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *