Allah (C.C.)’ın Sevmediği Davranışlar

0
 • …bilsin ki, Allah da inkârcı kulların düşmanıdır. (Bakara Suresi/98)

 

 • …Size savaş açanlara karşı siz de savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez. ( Bakara Sur/190)

 

 • …Allah kâfirleri sevmez. (Al-i İmran Sur/32, Rum Sur/45))

 

 • …Allah zalimleri sevmez. (Al-i İmran Sur/140, Şura Sur/40)

 

 • …Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez.(Nisa Sur/36, Nahl Sur/23,Lokman Sur/18, Hadid Sur/23)

 

 • ……Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez (4.Nisa Sûr/107)

 

 • …Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş olanları sevmez.(8. Enfal Sur/58))

 

 • …Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez (Ancak haksızlığa uğrayanlar başka) (Nisa Sur/148).(Not: Kötü söz, Gıybet, kovuculuk, çekiştirme, yalan, iftira v.s.)

 

 • …Onlar yer yüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise, bozguncuları sevmez.(Maide Sur/64, Kasas Sur/77))

 

 • …Allah sınırı (Allah’ın koyduğu kuralları) aşanları sevmez.(Maide Sur/87, Araf Sur/55))

 

 • …Allah israf edenleri sevmez.(En’am Sur/141, Araf Sur/31)

 

 • …Allah şımarıkları sevmez (Kasas Sur/76)

 

Kaynak: Konularına Göre Kur’an Meali; Süleyman Günver; Haziran 2011, İzmir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *