41 Yasin-i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

0

41 Yasin i Şerif Okumanın En Kolay Yolu
Her kim aşağıdaki şekilde Yasîn-i Şerîf okursa, sanki 41 kere Yasîn-i Şerîf okumuş gibi olunur:

– 7 Defa“Yâsîn”
41 Yasin i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

 

14 Defa “Zâlike takdîrul-‘Azîzil-‘Alîm”
41 Yasin i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

16 Defa “Selâmün kavlen mir-Rabbir-Rahîm”
41 Yasin i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

4 Kere de “İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.” (Yâsîn / 82) ve “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.” (Yâsîn / 83)
41 Yasin i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *